Zespół


NAVIS NORD

Navis Nord jest autoryzowany przez trzy różne tradycje. Ale ich nie naucza i nie używa nadanych tytułów, ponieważ uważa, że to, co jest przekazywane przez różne tradycje, trzeba w różnych czasach i miejscach powiedzieć na nowo, językiem umożliwiającym przyswojenie transformujących treści współczesnemu człowiekowi. A poziom doświadczenia trzeba pokazać pracując z ludźmi, a nie pokazując „certyfikaty” pełne dziwnych znaczków lub terminów o nieokreślonym znaczeniu. Navis Nord dobiera metodę dostosowaną do człowieka i grupy, a nie powiela tego, co było wczoraj.

Filozof z wykształcenia, racjonalista z przekonania, mistyk z urodzenia. Z jednej strony przyjmuje postawę uważnego, sprawdzającego wiedzę badacza, a z drugiej zaś – otwartego i pokornego poszukiwacza Prawdy. Aktywność i pasywność oraz umiejętność celowego używania obu właściwości, pomagają mu w bezpieczny i niezwykle rzetelny sposób zajmować się edukacją wewnętrzną, a także skuteczną pomocą innym.

Navis Nord jest autorem książek: Medytacja – Eliksir Trzeźwości, Sztuka Trzech Miłości, Prosperity Training, Opowieści przewrotne po drugiej stronie lustra, Duchowe SMS-y z Pałacu Mistrzów (cz. I i II). Książki są dostępne w sklepie wydawnictwa Antares), niektóre mają także wersję demo.

Związany także ze światem biznesu. Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje od wielu lat, jako doradca biznesowy, pomagając wielu firmom w drodze do sukcesu.

Doświadczenie duchowe zaczął rozwijać na przełomie lat 70-tych i 80-tych. Uczestniczył w wielu odosobnieniach, wykładach i zajęciach szkół 21 różnych tradycji. Ma za sobą czas spędzony w klasztorze i setki dni postu. Treningi prowadzi od 1984 roku, a od 1992 prowadzi Centrum Rozwoju Człowieka Station Nord w Krakowie. Doświadczenie w pracy z ludźmi oraz wiedza teoretyczna z różnych obszarów nauki o człowieku przyczyniły się do opracowania przez niego autorskiej metody, zwanej egzystencjologią.

Niekonwencjonalne nauczanie Navisa Norda, oparte na realistycznym podejściu do rzeczywistości, pozwala danej osobie zobaczyć jej własne stany emocjonalne, pragnienia i potrzeby. Wskazuje skuteczne metody pracy w kierunku polepszenia jakości funkcjonowania oraz poszukiwania własnej drogi rozwoju. Prezentuje wszechstronne, wieloaspektowe i praktyczne podejście do tematu. Stosowany sposób przekazu jest dostosowany do ucznia i uwzględnia jego typ odbioru.


INSTRUKTORZY STATION NORD

W 2011 roku powstała grupa instruktorska Station Nord, w ramach której kształcą się osoby mające za sobą ponad 10 lat edukacji w Station Nord. W chwili obecnej, oprócz Navisa Norda, zajęcia prowadzą pozostający pod superwizją instruktorzy uczestniczący w zajęciach w Station Nord od 15 lat, mający dodatkowo inne zakresy doświadczeń, między innymi: dr psychologii, psychoterapeuta, trener biznesu, osoby prowadzące własne firmy, menager w jednym z przedsiębiorstw w branży finansowej.