Krąg mężczyzn


Tragedią kobiet jest brak prawdziwych i dojrzałych mężczyzn,
tragedią mężczyzn jest brak prawdziwych i dojrzałych kobiet
.

Navis Nord


W przeszłości nasi przodkowie tworzyli zamknięte dla przedstawicieli innej płci grupy-kręgi. Spełniały one różnorodne funkcje, wśród których jedną z najważniejszych było przygotowanie do inicjacji w dorosłość. To właśnie dzięki kobietom z kręgu dziewczyna stawała się kobietą, podobnie dzięki kręgowi mężczyzn chłopiec zostawał mężczyzną. Kręgi przekazywały jednostce wiedzę, żywe doświadczenie, dawały poczucie bezpieczeństwa, zapewniając równocześnie wsparcie i wszelkiego rodzaju pomoc.

Wydaje się, iż w dzisiejszych czasach, gdy życie pędzi w zawrotnym tempie, w dobie komputerów i komórek, kiedy spotkanie z drugim człowiekiem a także głębokie, intymne relacje należą do rzadkości, istnieje ogromna potrzeba wskrzeszenia idei kobiecych i męskich kręgów. Bo tak naprawdę, choć nieustannie zmieniają się uwarunkowania zewnętrzne nasze wewnętrzne potrzeby pozostają wciąż takie same, a potrzeba bliskich związków z przedstawicielami tej samej płci jest jedną z nich.

Zapraszamy do współtworzenia kręgów kobiet i mężczyzn. Zajęcia nie są spotkaniami towarzyskimi i plotkowaniem o sprawach bieżących. Podczas zajęć pracujemy nad poznaniem poszczególnych etapów stawania się kobietą i mężczyzną, etapów, które należy przeżyć i opuścić, by możliwy był pełny rozwój jednostki. Udajemy się w wewnętrzną podróż w poszukiwaniu własnej siły, wyzwalamy tę skrywaną i być może całkowicie nieuświadomioną moc po to, by zacząć żyć w zgodzie z sobą i własnymi marzeniami, by tworzyć lepsze, dojrzalsze społeczeństwo oparte o mądrość, intuicję i wzajemny szacunek.

Warsztaty pozwalają na stworzenie niezwykle mocnych pozaspołecznych relacji siostrzanych i braterskich, aby mogły w nas rozkwitać: duchowość, radość i spełnienie.

Spotkania opierają się na wiedzy i doświadczeniu naszych przodków, na przekazanej przez nich mądrości zawartej w źródłach pisanych i przekazywanych ustnie.

Za walutę «męskość» możesz dostać to, czego chłopiec lub przeterminowany pięćdziesięcioletni chłopiec nie dostanie za żadne pieniądze, ani wyrzeczenia.

Navis Nord, fragm. książki Sztuka Trzech Miłości

Naturalnie, parafrazując możemy powiedzieć, że za walutę „kobiecość” można dostać to, czego dziewczynka lub przeterminowana pięćdziesięcioletnia dziewczynka nie dostanie.

Zapraszamy do wspólnej wewnętrznej wędrówki śladami pradawnej mądrości naszych praojców i pramatek! Niech wzrasta w nas prawdziwa męskość i prawdziwa kobiecość!


Tematyka zajęć

W czasie spotkań męskiego kręgu poruszamy tematy, które mogą być problemem dla współczesnego mężczyzny:

Mężczyzna a wzorce społeczne

Mężczyzna wśród innych mężczyzn

Mężczyzna a kobieta

Mężczyzna a szczęśliwy związek

Mężczyzna a seks

Męska przyjaźń

Mężczyzna a walka „z ojcem”

Pełnia męskości

Mężczyzna a starość

Mężczyzn a rodzina