Kariera zawodowa


Praca, spełnienie na płaszczyźnie zawodowej, sukces zawodowy to jeden z ważnych aspektów życia współczesnego człowieka. I nie ma się co dziwić – przeciętny człowiek spędza w pracy ok. 1/3 czasu dnia. Warto, aby ten czas miał sens, by przyniósł nie tylko pieniądze, ale także lepsze poznanie siebie, swoich potrzeb i sposobów działania.

Tematy takie jak: kariera zawodowa, stawianie i osiąganie celów, motywacja, skuteczność działania, sposoby myślenia wypływające z i prowadzące do poczucia biedy lub Bogactwa – podejmowane są w trakcie różnych zajęć w Statnion Nord, m. in. w ramach cyklu edukacyjnego Prosperity Training.

Przykładowe tematy dotyczące kariery zawodowej podejmowane w trakcie zajęć w Station Nord:

 • Efektywne stawianie celów i realizacja celów
 • Pokonywanie własnych wewnętrznych barier i ograniczeń
 • Rozwój efektywności własnej i zwiększanie skuteczności działania (zarządzenie zasobami: czasem, energią, motywacją i emocjami)
 • Skuteczne sposoby równoważenia życia zawodowego i osobistego
 • Poznanie wzorców myślenia i przeżywania występujących w sytuacjach, kiedy odnosimy sukcesy, kiedy napotykamy na trudności oraz w sytuacjach kryzysowych
 • Poznawanie właściwych i niewłaściwych modeli motywacyjnych (niewłaściwa motywacja może prowadzić np. do wypalenia zawodowego)
 • Uwalnianie się od niepożądanych wpływów
 • Niezależność i samodzielność w myśleniu i działaniu
 • Rozwój siły psychofizycznej, radzenie sobie ze stresem i relaks
 • Poszukiwanie własnej drogi zawodowej
 • Sukces zawodowy – wizja i realizacja
 • Nastawienia i Mentalność Bogactwa
 • Rozwijanie postawy skutecznego przywódcy
 • Zasady tworzenia efektywnych relacji z klientami, kooperantami i pracownikami (płaszczyzna biznesowa) oraz budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi
 • Rozwijanie przytomności, która pozwala na uchwycenie zmieniających się warunków w otoczeniu biznesowym, a także wewnątrz firmy (ileż firm upadło ponieważ nie zauważyło zmian technologicznych lub zmian w preferencjach klientów)
 • Elastyczności w działaniu i myśleniu – Elastyczność stoi u podstaw zdolności do zmiany, która pozwala na szybką adaptację do zmieniających się warunków oraz pozostawianie tego, co przeszkadza w efektywnym działaniu i w dłuższym lub krótszym okresie powoduje zastój bądź straty.

Dostępne formy z zakresu planowania i rozwijania kariery zawodowej to wybrane zajęcia w centrum rozwoju człowieka Station Nord oraz konsultacje biznesowe z Navis Nord.

Polecamy zapoznanie się z książką Navisa Norda Prosperity Training.