Filozofia i religia

czyli Mistyczna Droga Poznania


Naczynie, które nie niesie światła życia,
nie może być nazwane lampą, lecz pojemnikiem do przechowywania moczu

Rumi

Błogosławieni ci, którzy nie wiedzą.
Albowiem ci, którzy wiedzą są przekleństwem tego świata.

Navis Nord


Mistyczna Droga Poznania to propozycja dla ludzi o otwartych umysłach, poszukiwaczy i Znalazców Prawdy, gotowych na spotkanie z jej różnymi obliczami i sposobami przekazu, które zawsze osadzone są w konkretnej rzeczywistości czasowej. Droga dla tęskniących za totalnym spełnieniem i zjednoczeniem, wykraczająca poza emocje, oczekiwania i wyobrażenia.
Mistyczny przekaz słychać w przypowiastkach, opowieściach i poezji. Ale najbardziej daje się odkryć w ciszy modlitwy i medytacji. Podczas zajęć zgłębiamy nauczanie wielkich mistrzów ludzkości oraz oryginalne teksty mistyków pochodzących z różnych tradycji. Poznajemy techniki medytacyjne oraz tajemnice prawdziwej modlitwy, która w Station Nord staje się autentyczną rzeźnią ego.

Kształtujemy umiejętności zachowania podstawowej dyscypliny wewnętrznej, bez której nasza duchowa podróż nigdy się nie rozpocznie. Rozwijamy rozumienie siebie i innych. Poznajemy kolejne etapy rozwoju świadomości, a także warunki, które muszą być spełnione, aby przejść na kolejny poziom. Wielu z nas na swej drodze poszukuje przewodnika – źródła inspiracji. Spotkania podpowiadają, w jaki sposób szukać i jakimi kryteriami kierować się przy doborze duchowego nauczyciela.

Nasze spotkania kreują umiejętności uczenia się z różnych źródeł mistycznych, religijnych i przekazów mitycznych. Nie są to studia religioznawcze, kulturoznawcze ani też teologiczne. Proponujemy odkrywanie tekstów judeochrześcijańsko-islamskich, greckich, egipskich, a także hinduskich i buddyjskich oraz klasyków filozofii europejskiej z ich równoczesnym przekładem na język zrozumiały dla współczesnego człowieka. Powracamy do własnych korzeni. W trakcie zajęć studiujemy teksty z różnych tradycji mistycznych i religijnych, aby poznać język własnego wnętrza, własnych przeczuć związanych z kontaktem ze sferą Sacrum. Wyznanie lub jego brak nie ma tu żadnego znaczenia, mistyka wykracza poza wyznanie. Ucząc się czytania tekstów mistycznych z różnych tradycji, otrzymujesz narzędzie potrzebne do zrozumienia samego siebie. Nauka czytania samego siebie jest pierwszym krokiem do podążania własną drogą.

Zajęcia mają charakter nauczania, które jest odpowiedzią na potrzeby każdego uczestnika, są żywym, opartym na doświadczeniu przekazem, nieprzewidywalnym i nie do powtórzenia. Otwierają bramy do Poznania bez narzucania jakichkolwiek gotowych rozwiązań.

To zaproszenie do duchowej podróży śladami wielkich nauczycieli i mistyków, której celem jest uzyskanie stanu gotowości do spotkania z Wartością, Bogiem, Absolutem, Oświeceniem bądź Jednią.

    Tematy podejmowane w ramach cyklu:

    • Miejsce człowieka w świecie i jego natura
    • Iluzoryczna natura rzeczywistości
    • Nauki o przyczynie i skutku
    • Medytacja i modlitwa
    • Koncepcje Bóstw i Boga
    • Ostateczne i etapowe Cele do urzeczywistnienia

Jest taka wiedza, która od zarania dziejów towarzyszy człowiekowi. Jest taka wiedza, która jest skończona i niczego do niej nie można dodać. Można ją jedynie uaktualnić, czyniąc zrozumiałą dla ludzi w innych czasach i innych miejscach. Jest taka wiedza, która daje spełnienie, Mądrość, Miłość, w której myślenie i działanie idą ze sobą w parze.

Będziesz studiował inne religie na kolanach
nie po to by w nie wierzyć, ale by się od nich uczyć.

Zaratustra


Pytania często kierowane do Navis Nord:

Na czym polega zewnętrzna praktyka?

Czy zatem esencją Duchowej Ścieżki jest Wewnętrzna Ścieżka?

Czy mogę uczestniczyć w zajęciach z Mistycyzmu jeśli jestem ateistą?

Czy studiujecie wszystkie źródła religijne?

Dlaczego studiujecie tak wiele koncepcji Bóstw?

Czy mogę od razu zacząć jakieś ćwiczenia?

Kiedy dorastam do wybrania własnej Ścieżki?