Egzystencjologia

czyli Esencja Dziewięciu Ścieżek


Ciotka fantazja mieszka wśród nas, maluje po ścianach wzory i recepty,
opowiada bajki o niestworzonych światach i siódmych niebach.
Tylko prawda mieszka za górami i lasami, daleko stąd,
choć jest nam bliższa niż nasza własna skóra.

Navis Nord


Najpierw powiemy o tym, co jest przed zasadniczymi studiami. Zawsze rozpoczynając omawiane zagadnienie zaczynamy od praktycznej psychologii, ponieważ w dzisiejszych czasach nauki społeczne są rozwinięte, a powszechna znajomość ich osiągnięć prawie żadna. 1000 lat temu mistrzowie od tego zaczynali nauczanie, by potem przejść do bardziej skomplikowanych zagadnień. W Station Nord kładziemy duży nacisk na sprawność psychospołeczną i umiejętność radzenia sobie w życiu. Navis Nord podkreśla: „Widziałem tylu ludzi zmagających się z trudnościami ścieżki, ale każdy kto nie był sprawny psychologicznie, nie przeszedł do następnego etapu”.

Co to jest Egzystencjologia?

To nauka o egzystencji, o życiu człowieka. Z egzystencjalnego punku widzenia obejmuje wszystkie ważne dla człowieka sprawy. To nauka prowadząca do spełnienia, umożliwiająca proces mentalnej zmiany i uwalnianie się od własnych ograniczeń. To studia wyzwalające radość, spokój i rozwijające równowagę.

W Egzystencjologii wyróżniamy trzy ważne działy:

  1. Wiązki zagadnieniowe, które czasem nazywamy Bramami.
  2. Punkty przejścia, czyli to co może zatrzymać nas w rozwoju.
  3. Wartości do urzeczywistnienia, czyli co może, a co nie może być urzeczywistnione, co może, a co nie może stać się Celem, który konstytuuje Ścieżkę.

Czym się różni Egzystencjologia od nauki?

Co jest przedmiotem Egzystencjologii?

Jaka jest potrzeba tego typu zajęć?