Opinie uczestników


Station Nord jest szkołą życia, a właściwie poligonem, na którym w bezpieczny sposób można ćwiczyć przechodzenie przez sytuacje trudne w drodze do stawania się samodzielną, niesterowalną, odwarunkowaną jednostką. SN jest inkubatorem naszych własnych talentów. Wielką szansą pełnej realizacji siebie – na każdym poziomie: zawodowym, biznesowym, naukowym, relacji partnerskich i międzyludzkich, itp., bez kompromisów i rezygnacji z czegokolwiek. Niepowtarzalną okazją do zmiany: przeszkadzających nawyków, ograniczeń, mentalności… Dla niektórych być może będzie także spotkaniem z niewiadomym lub odkrywaniem życiowych zadań…

Kalina, 40 lat


Prowadzący jest osobą mocno stojącą na ziemi, o pragmatycznym podejściu do życia w różnych jego sferach. Sprawnie poruszający się w zagadnieniach psychoegzystencjonalnych. Opisuje jakie mechanizmy zarządzają człowiekiem i jak użyć różnych aspektów własnej konstrukcji do realizacji celów życiowych. Wiedza pozapsychologiczna pozwala na sprawniejsze poruszanie się w sferze życia psychospołecznego, zawodowego, partnerskiego(związki miłosne), międzypokoleniowego, intymnego.

Prowadzący jest w relacji z uczestnikiem zajęć: starszym kolega, partnerem do rozmowy, przyjacielem, uważnym słuchaczem, wsparciem, mężczyzną/kobietą, Matką/Ojcem, obiektywnym obserwatorem.

Station Nord jest miejscem, które pozwala odnaleźć siebie poza narzuconą nam rolą społeczną. Jest to miejsce dla ludzi marzących o wolności i niezależności ( nie tylko od Mamy, Taty czy płci przeciwnej) to zależy jak bardzo pragniesz być wolny. To miejsce dla ludzi z ambicjami ale też dla tych, którzy dopiero pragną je rozwinąć. To miejsce dla ludzi, którzy odnieśli sukces ale pragną kolejnego i dla tych których marzeniem jest sukces a trudno im znaleźć cel i drogę realizacji. To miejsce dla tych, których pragnieniem jest udany związek miłosny i dla tych którzy szukają spełnienia w miłości.

Ewa, 60 lat


Szkolenia są bardzo praktyczne, a ich tematyka koncentruje się na najbardziej podstawowych potrzebach dzisiejszego człowieka – relacjach międzyludzkich i partnerskich, uniezależnianiu się od społecznej manipulacji, optymalizowaniu własnej pracy, ćwiczeniu dyscypliny i zarabianiu pieniędzy.

Prowadzący zajęcia nie jest odrealnionym pustelnikiem sprzedającym wątpliwą mądrość ukrytą pod tajemniczo brzmiącymi frazesami, lecz człowiekiem biznesu zawdzięczającym swój sukces właśnie tym umiejętnościom, które przekazuje podczas zajęć. Nauki są więc głęboko zakorzenione w życiu i przekazywane językiem współczesnego człowieka (bez ezoterycznego bełkotu). Prowadzący dostarcza też szczegółowych instrukcji dotyczących sposobów wprowadzania teorii-nauk w życie, (co jest dla mnie szczególnie wyjątkowe gdyż nigdzie nie spotkałem się z takim podejściem).

Spotkania Station Nord mają formę wykładów,ćwiczeń I treningów. Sprawiają, że uczestnicy pozbywają się ograniczających przekonań nabytych od osób trzecich. Dzięki temu zdobywają kontrolę nad własnym postrzeganiem świata, wyborem partnera, życiem zawodowym. Zaczynają rozumieć, że kierunek jakim będą podążać jest wynikiem ich (i tylko ich) pracy i dyscypliny.
Jeśli więc ktoś potrzebuje uzasadnienia swojej wspaniałości i autostrady do oświecenia – nie polecam mu naszych spotkań. Jeśli jednak jest gotów zdystansować się do własnych przekonań i opinii na swój temat (dobrej lub złej) oraz jest w stanie zrezygnować z wygodnych dla siebie iluzji – wtedy myślę że warto spróbować.

Filip, 26 lat


Station Nord to przestrzeń, w której można być sobą; tutaj możesz odstawić, „zdjąć” z siebie społeczną rolę, do której jesteś przypisany, a która czasami bardzo przytłacza i ogranicza. Zapomnij, choć na chwilę, kim jesteś w społecznym świecie: dzieckiem swoich rodziców, bratem, siostrą, rodzicem, żoną/mężem, uczniem, biznesmenem, politykiem, specjalistą w danej dziedzinie… Pomyśl o swoich pragnieniach, przypomnij sobie największe marzenie… Poczuj się wolny.

Navis Nord nie jest „wyznawcą” religii, nie propaguje kultów ani ideologii. Przeciwnik poszukiwaczy fikcyjnej duchowości. Nie jest sentymentalny. Odziera ze złudzeń, dzięki czemu jaśniej widzimy swoją aktualną sytuację; to zabieg czasem bolesny, choć na dłuższą metę uwalniający. Nie powie ci co masz robić; pokazuje środki, dzięki którym możesz znaleźć rozwiązanie problemów. Jeśli jesteś leniwy, roszczeniowy, zależny od opinii innych…, cóż, nikt nie poda ci rozwiązań na tacy, problemy pozostaną. Nie narzuca swoich opinii, wymaga samodzielnego myślenia i działania. Tępi prymitywną mentalność. Inspiruje do własnych poszukiwań. Zaprasza do wejścia w przestrzeń wolną od wszelkich ograniczeń.

Tomek, 32 lata


Prowadzący jest FUNKCJĄ a nie osobą – nauczycielem, doradcą, przyjacielem. Daje sprzężenie zwrotne (koryguje zachowania) – pokazuje, co jest, a co nie jest skuteczne w danej sytuacji. Podejmuje dialog w kwestiach życiowych jak i dotyczących poszukiwań.

Adam, 48 lat


Navis Nord jest: kimś kto realizuje swoje cele, człowiekiem doświadczenia i wiedzy, który dzieli się tym dobrem z ludźmi gotowymi na ich przyjęcie, przyjacielem poszukujących. Osobą, w słowniku której nie ma zwrotu „niemożliwe”. Tym, który mimo że widzi „blaski i cienie” ludzkiej natury, niskie instynkty i marne motywy patrzy przez potencjał jednostki – takie świeże spojrzenie daje szansę wzrostu, podnosi z ziemi, prostuje plecy, otwiera klatkę piersiową i przygotowuje do lotu … Nie jest terapeutą, choć gdy proces zajęciowy tego wymaga sprawnie posługuje się metodami i technikami współczesnej psychoterapii. Nie jest samozwańczym guru wymagającym ślepej wiary i posłuszeństwa – owszem podaje definicję wiary: „to naturalna tendencja do uznawania prawdy za prawdę”. Nie należy do żadnego kościoła, choć nie znam bardziej wierzącego…

Bogdan, 46 lat


Wielu moich znajomych po przeczytaniu pewnych książek czy wysłuchaniu wykładu postanowiło się zmieniać. Ale niektórzy odkryli, że wiele miejsc zajmujących się rozwojem osobistym pracuje na bardzo płytkim poziomie. A co dalej? – pytali niektórzy i otrzymywali odpowiedź, że nie ma dalej lub że trzeba jechać na drugi koniec świata spotkać się z kimś ważnym. W Statnion Nord odnajduję to, czego brakuje w wielu innych miejscach: perspektywę długoletniego rozwoju, coraz głębsze wyjaśnienia co do stosowanych ćwiczeń i Prowadzącego, któremu mogę zaufać, a którego doświadczenie i realne podejście do świata jest znacznie bogatsze niż większości znanych mi ludzi.

Urszula, 29 lat