Navis Nord – Medytacja – Eliksir Trzeźwości


Okładka książki Navisa Norda "Medytacja - Eliksir Trzeźwości"

 

Wydawnictwo ANTARES: Kraków 2017
Okładka: miękka
Liczba stron: 187

Cena: 38 zł

 

Zamówienia książki można dokonać poprzez sklep Wydawnictwa Antares.

 

Tekst z okładki:

Książka Medytacja – Eliksir Trzeźwości podejmuje temat bez prezentowania wersji uproszczonych medytacji, które – choć czasem dobre na początek – na dalszym etapie pracy są nieskuteczne. Przez takie podejście prostuje wiele nieprawidłowych informacji dostępnych w internecie. Podejmuje również temat w ponadwyznaniowym kontekście i prezentuje te elementy, bez których technika w ogóle nie byłaby medytacją.
Czytelnik znajdzie w tej książce bardzo szczegółowy opis elementów poprzedzających medytację (takich jak wylogowanie, czucie ciała i rozluźnianie) oraz tego, co już bezpośrednio wiąże się z techniką medytacyjną. W trzech kolejnych rozdziałach podawane są coraz bardziej szczegółowe wyjaśnienia, co umożliwia wyodrębnienie poszczególnych etapów praktykowania techniki.

Navis Nord to autor książek Sztuka Trzech Miłości, Prosperity Training, Opowieści przewrotne po drugiej stronie lustra, Duchowe SMS-y z Pałacu Mistrzów. Jest autoryzowany przez trzy różne tradycje, ale ich nie naucza i nie używa nadanych tytułów, ponieważ uważa, że to, co jest przekazywane przez różne tradycje, trzeba w różnych czasach i miejscach powiedzieć na nowo, językiem umożliwiającym przyswojenie transformujących treści współczesnemu człowiekowi. Podkreśla również fakt, że dla nowych czasów potrzebne jest nowe nauczanie. Od 1992 roku prowadzi Centrum Rozwoju Człowieka Station Nord w Krakowie.

 

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

WSTĘP, CZYLI OD CZEGO ZACZĄĆ?

KURS PIERWSZY
Pozycja
Powaga i myślenie lub niemyślenie
Myśli pojawiające się w medytacji
Wylogowanie – wprowadzenie
Czucie ciała – wprowadzenie i ćwiczenia wstępne
Rozluźnianie – lekcja pierwsza
Uwaga – lekcja pierwsza
Obserwacja – pierwsze ćwiczenia
Stabilizacja
Schemat medytacji na poziomie kursu pierwszego

KURS DRUGI
Przytomność, budzenie się, deautomatyzacja
Kilka dodatkowych instrukcji dotyczących pozycji
Wylogowanie – dodatkowe instrukcje
Czucie ciała
Rozluźnianie
Uwaga
Obserwacja
Temat zasadniczy – bliżej oddechu
Schemat medytacji na poziomie kursu drugiego

KURS TRZECI
Uwagi ogólne
Odkrywanie czynników mentalnych i pierwotnych świadomości jako droga do Świadomości
Uniwersalne czynniki mentalne
Niezdrowe czynniki mentalne
Wylogowanie jako wychodzenie poza własny zamknięty świat
Wylogowanie – podsumowanie
Czucie ciała – cele
Rozluźnianie
Uwaga
Obserwacja
Identyfikacja – wróg medytującego
W kierunku medytacji na oddechu
Początki pracy ze skupieniem – w kierunku rozwijania koncentracji
Schemat pierwszy medytacji na poziomie kursu trzeciego
Ważne uwagi dotyczące trzech kursów

MEDYTACJA JAKO PROCES
Proces prowadzący do Spokoju
Aktywacja
Nauczyciel

WEWNĘTRZNA MOTYWACJA
Antares: Wspólnota wszystkiego, co żyje
Ariadna: Uniwersalność doświadczenia i dwa ideały
Hanna: Wewnętrzna motywacja jako warunek uchwycenia doskonałego celu
Navis Nord: Rozwijanie Wewnętrznej Motywacji
Mistrzowie Ścieżki i Nauczyciele wokół tematu „wspólnota wszystkiego, co żyje”
Schemat drugi medytacji na poziomie kursu trzeciego

ĆWICZENIE SAMODZIELNOŚCI I INTELIGENCJI, CZYLI KALAMA SUTRO DOPOMÓŻ NAM
1. Nie wierz niczemu tylko z tego powodu, że jest przekazywane od wieków
2. Nie wierz niczemu tylko z tego powodu, że jest przekazywane przez tradycję
3. Nie wierz niczemu tylko z tego powodu, że jest powszechnie znane wszystkim twoim znajomym, a nawet całemu światu
4. Nie wierz niczemu tylko z tego powodu, że zostało spisane w „świętych księgach” czy też jest ustnie przekazywane
5. Nie wierz niczemu tylko z tego powodu, że jest logicznie uzasadnione
6. Nie wierz niczemu tylko z tego powodu, że jest zgodne z filozofią, psychologią, nauką
7. Nie wierz niczemu tylko z tego powodu, że jest zgodne ze zdrowym rozsądkiem
8. Nie wierz niczemu tylko z tego powodu, że zgadza się z twoimi opiniami i teoriami
9. Nie wierz niczemu tylko z tego powodu, że mówca wydaje się wiarygodny
10. Nie wierz niczemu tylko z tego powodu, że mówca jest twoim nauczycielem

POWIASTKA JAKO NARZĘDZIE ROZWIJANIA ŚWIADOMOŚCI
Bajka Ezopa o łasicy i myszy kościelnej
Kilka wskazówek dotyczących czytania i słuchania powiastek
Z kolekcji powiastek o Nasruddinie
Stara skrzynia Nuri Beja
Parafraza wypowiedzi Hafiza
Rozwój grany na bębenku, czyli styl pierdzissimo
O starcu, który rysował na ścianach jaskini
Wierzę w Boga Jedynego
Mistyczne studia

POSŁOWIE

 

Powrót do widoku wszystkich publikacji.