Aktualności


Zapraszamy do grupy edukacyjnej na Facebooku, gdzie udostępniamy materiały edukacyjne:
Duchowość w XXI wieku


Z przyjemnością informujemy, że Wydawnictwo Antares w roku 2017 opublikowało
dwie nowe książki Navisa Norda:
Medytacja – Eliksir Trzeźwości
Duchowe SMS-y z Pałacu Mistrzów, cz. II.
Książki dostępne są w sklepie Wydawnictwa Antares.


Nowy nabór do pięcioletniej szkoły nauczycieli medytacji.


KRAKÓW
Odosobnienie medytacyjne – 8 godzin medytacji dziennie
26 grudnia 2017 – 1 stycznia 2018
szczegóły wkrótce

Sylwester z medytacją
Temat przewodni: Podstawowe zasady rozumienia siebie samego
31 grudnia 2017 – 1 stycznia 2018
Czytaj więcej


WROCŁAW
Nauka medytacji – bezpłatne warsztaty
9 grudnia 2017 r., godz. 16.00-19.15
Czytaj więcej


GDAŃSK
Nauka medytacji – bezpłatne warsztaty
9 grudnia 2017 r., godz. 10.00-13.15
Czytaj więcej

Warsztaty Prosperity Training – Przepływ i inne czynniki budujące świadomość zwycięstwa
10 grudnia 2017 r., godz. 10.00-15.30
Czytaj więcej


ARCHIWUM

Dn. 25. listopada 2017 r. w Krakowie odbyły się bezpłatne warsztaty medytacji, a 26. listopada warsztaty „Prosperity Training – Przepływ i inne czynniki budujące świadomość zwycięstwa” z cyklu „Medytacja od A do Z”.

Poszukujemy sukcesów i osiągnięć, satysfakcji i radości. Często sukces zamienia się w klęskę, a my sami stajemy się niewolnikami naszych osiągnięć i naszej pracy. Czyli to co powinno być źródłem radości, ekstazy i spełnienia, zamienia się w źródło udręki. Kurs z cyku: Medytacja od A do Z będzie obejmował zagadnienia związane z budowaniem Świadomości Zwycięstwa, która nie zamienia się w klęskę. Jak budować takie podejście do zadań i osiągnięć, które przyniesie sukces, pozwoli zoptymalizować wysiłek, ułatwi wydobywanie z siebie energii i ostatecznie przyniesie radość i spełnienie.
Zapraszamy każde nowe podejście niesie nową nadzieję!

Program warsztatów:
1. Podstawowe założenia koncepcji przepływu M. Csikszentmihalyiego
2. Trudności z wydobywaniem energii do realizacji celów
3. Pasożyty umysłu – destrukcyjna praca i destrukcyjny czas wolny
4. Wykorzystanie przepływu w realizacji zadań i celów
5. Zależność wizji i siły napędowej umożliwiających realizację samego siebie
6. Wyższa przyjemność jako podstawa sterowania umysłem
7. Czynniki mentalne umożliwiające rozwój koncentracji i osiągającej cele
8. Jak rozwijać czynniki umożliwiające osiąganie tego o co nam chodzi.

Ćwiczenia:
1. Medytacja: techniki rozwijające koncentrację – obserwacja czynników mentalnych odpowiedzialnych za realizację celów
2. Techniki budujące optymalne relacje z samym sobą i z ludźmi.

W dniach 28.10-1.11.17 odbyło się intensywne odosobnienie medytacyjne.

Rozmawiasz z kimś i nie możesz się z nim dogadać. Być może gdyby ten ktoś był bardziej świadomy, powiedziałby: tak jak rozmawiasz ze mną, tak rozmawiasz z sobą. Podstawą kontaktu z innymi jest kontakt z sobą, dobra relacja z samym sobą wolna od autoagresji.
Wielu ludzi często zatrzymuje samych siebie i powstrzymuje przed osiągnięciami, przeszkadza sobie, działa na swoją szkodę, znęca się nad sobą. Dlaczego? Może tym zarządzać mentalny czynnik autoagresji. Często uniemożliwia on optymalny kontakt z sobą, niszczy nasze relacje z ludźmi. Warto nauczyć się z nim pracować. Jak to niektórzy mówią: „człowiek jest swoim najlepszym przyjacielem i najgorszym wrogiem”.
Zapraszamy na odosobnienie, na którym uczymy, jak przestać być swoim wrogiem, a zostać swoim przyjacielem. To korzystnie wpływa na nasze zdrowie, relacje z sobą, zarówno osobiste jak i nieosobiste relacje z ludźmi i oczywiście na zadowolenie z życia i jakość bycia.

Program:
1) Destrukcyjne czynniki mentalne
2) Czynniki mentalne a emocje
3) Autoagresja jako problem
4) Rozpoznawanie autoagresji: objawy somatyczne, myśli, obrazy, emocje, przewidywania, wizja rzeczywistości
5) Przejście ze świadomości codziennej do Świadomości Odzwierciedlającej
6) Techniki pracy z czynnie działającym czynnikiem mentalnym agresji
7) Oddech zwykły a oddech medytacyjny
8) 16 szczebli mindfulness
9) Siła napędowa wyzwalająca od siły napędowej autoagresji
10) Operacyjna koncepcja prawa przyczyny i skutku
11) Codziennie wykłady uzupełniające
12) PEŁEN TRYB ODOBOSBNIENIOWY od niedzieli: 8 godzin medytacji dziennie, pierwsza sesja przed wschodem słońca, ostatnia po zachodzie słońca, absolutne milczenie.

Program ćwiczeń:
1) Medytacja budująca optymalne relacje z sobą
2) Medytacja na oddechu
3) Techniki rozwijające Czterofilarową Świadomość (Sati)
4) Techniki badania własnych myśli
5) Techniki zatrzymywania myśli, będących wyrazem destrukcyjnych czynników mentalnych.


Dn. 26 października odbyły się bezpłatne warsztaty medytacji w Lublinie.


Dn. 15 października w Warszawie miały miejsce warsztaty Prosperity Training pt. „Przepływ i inne czynniki budujące świadomość zwycięstwa”.
Poszukujemy sukcesów i osiągnięć, satysfakcji i radości. Często sukces zamienia się w klęskę, a my sami stajemy się niewolnikami naszych osiągnięć i naszej pracy. Czyli to co powinno być źródłem radości, ekstazy i spełnienia, zamienia się w źródło udręki. Kurs z cyku: Medytacja od A do Z będzie obejmował zagadnienia związane z budowaniem Świadomości Zwycięstwa, która nie zamienia się w klęskę. Jak budować takie podejście do zadań i osiągnięć, które przyniesie sukces, pozwoli zoptymalizować wysiłek, ułatwi wydobywanie z siebie energii i ostatecznie przyniesie radość i spełnienie.
Zapraszamy każde nowe podejście niesie nową nadzieję!

Program warsztatów
1. Podstawowe założenia koncepcji przepływu M. Csikszentmihalyiego
2. Trudności z wydobywaniem energii do realizacji celów
3. Pasożyty umysłu – destrukcyjna praca i destrukcyjny czas wolny
4. Wykorzystanie przepływu w realizacji zadań i celów
5. Zależność wizji i siły napędowej umożliwiających realizację samego siebie
6. Wyższa przyjemność jako podstawa sterowania umysłem
7. Czynniki mentalne umożliwiające rozwój koncentracji i osiągającej cele
8. Jak rozwijać czynniki umożliwiające osiąganie tego o co nam chodzi.

Ćwiczenia:
1. Medytacja: techniki rozwijające koncentrację – obserwacja czynników mentalnych odpowiedzialnych za realizację celów
2. Techniki budujące optymalne relacje z samym sobą i z ludźmi.


Dn. 14 października odbyły się bezpłatne warsztaty medytacji w Warszawie i w Katowicach, a 15 października w Łodzi.


Dn. 23 września 2017 r. miały miejsce bezpłatne warsztaty medytacji w Krakowie, a 24. września Navis Nord poprowadził zajęcia „Poziomy świadomości – Wyzwalająca Świadomość” (z cyklu „Abhidharma w akcji”).
W Abhidarmie wyróżnione są cztery poziomy świadomości: świadomość ciężkiej materii, świadomość subtelnej materii, świadomość niematerialna i wyzwalająca świadomość. Druga i trzecia z nich określane są jako rozwojowe, ale nie duchowe. Tylko ostatnia nazwana jest duchową. Wprowadzenie do wyzwalającej świadomości pozwala zrozumieć, jakie moduły, czynniki mentalne i świadomości mają być rozwijane, aby móc posuwać się do przodu na duchowej ścieżce.


Dn. 2 września 2017 r. odbyły się bezpłatne warsztaty medytacji w Gdańsku, a dn. 3 września Navis Nord poprowadził w Gdańsku warsztaty pt. „Medytacja i Sztuka Budowania Relacji Osobistych i Międzyludzkich”.

Rozwój człowieka przebiega na trzech współzależnych między sobą płaszczyznach: praca z ciałem, praca nad rozwojem relacji i praca nad rozwijaniem świadomości i przytomności.
W medytacji również pracujemy z rozwijaniem świadomości ciała, nad rozwijaniem relacji i rozwijaniem świadomości, która w efektywny sposób zarządza umysłem.

Kurs „Medytacja i Sztuka budowania relacji” przeznaczony jest dla:
1 Osób, które pragną pogłębić i zoptymalizować relacje osobiste i związki międzyludzkie.
2 Ludzi, którzy chcą rozwijać niezależność od stresu i trudnych okoliczności życiowych.
3 Poszukiwaczy, którzy chcą uzyskać rzetelną wiedzę dotyczącą medytacji, opartą na dobrych źródłach.

Program:
1) Sztuka Trzech Miłości – trzy płaszczyzny, od których zależy nasze szczęście: relacje osobiste, relacje międzyludzkie i realizowana Wartość.
2) Miłość relacyjna jako podstawa budowania związków osobistych i międzyludzkich.
3) Tęsknota za Miłością i Miłość jako cel medytacji.
4) Sposoby istnienia niszczące relacje miłosne i sposoby pracy z nimi.
5) Medytacja jako narzędzie wspomagające rozwój relacji.

Program ćwiczeń:
1) Wprowadzenie do medytacji: schemat pierwszy wg książki „Medytacja – Eliksir Trzeźwości”.
2) Techniki medytacyjne wspomagające rozwój relacji.


Dn. 26. sierpnia odbyły się bezpłatne warsztaty medytacji w Opolu i we Wrocławiu, a dn. 27. sierpnia odbyły się pierwsze całodniowe warsztaty we Wrocławiu pt. „Medytacja i Sztuka Budowania Relacji Osobistych i Międzyludzkich”.

Rozwój człowieka przebiega na trzech współzależnych między sobą płaszczyznach: praca z ciałem, praca nad rozwojem relacji i praca nad rozwijaniem świadomości i przytomności.
W medytacji również pracujemy z rozwijaniem świadomości ciała, nad rozwijaniem relacji i rozwijaniem świadomości, która w efektywny sposób zarządza umysłem.

Kurs „Medytacja i Sztuka budowania relacji” przeznaczony jest dla:
1 Osób, które pragną pogłębić i zoptymalizować relacje osobiste i związki międzyludzkie.
2 Ludzi, którzy chcą rozwijać niezależność od stresu i trudnych okoliczności życiowych.
3 Poszukiwaczy, którzy chcą uzyskać rzetelną wiedzę dotyczącą medytacji, opartą na dobrych źródłach.

Program:
1) Sztuka Trzech Miłości – trzy płaszczyzny, od których zależy nasze szczęście: relacje osobiste, relacje międzyludzkie i realizowana Wartość.
2) Miłość relacyjna jako podstawa budowania związków osobistych i międzyludzkich.
3) Tęsknota za Miłością i Miłość jako cel medytacji.
4) Sposoby istnienia niszczące relacje miłosne i sposoby pracy z nimi.
5) Medytacja jako narzędzie wspomagające rozwój relacji.

Program ćwiczeń:
1) Wprowadzenie do medytacji: schemat pierwszy wg książki „Medytacja – Eliksir Trzeźwości”.
2) Techniki medytacyjne wspomagające rozwój relacji.


W dn. 8-16 lipca 2017 r. Navis Nord i instruktorzy Station Nord poprowadzili odosobnienie medytacyjne pt. „Mindfulness bez uproszczeń”.

Program:
1) Pełny tryb odosobnieniowy: osiem godzin medytacji dziennie; zaczynamy przed wschodem słońca i kończymy po zachodzie; obowiązuje milczenie.
2) Rozwijanie świadomości oddechu.
3) Etapy pracy z oddechem.
4) Ciało fizyczne i ciało oddechu.
5) Przejmowanie kontroli nad umysłem: vedana, zarządzanie umysłem przez mentalny czynnik vedana.
6) Świadomość procesów mentalnych, jak obserwować pierwotne świadomości, rozwijanie refleksyjnego umysłu, konfrontacja i zastosowanie.
7) Świadomość zjawisk.
6) Vipassana – wprowadzenie.
7) Kształtowanie wewnętrznej motywacji.
8) Budowanie optymalnych relacji z sobą.
9) Dla osób nowych i mniej doświadczonych zapewniamy kurs wprowadzający i dodatkową opiekę instruktorską.
10) Codziennie dodatkowe wykłady uzupełniające.

Ćwiczenia:
1) Medytacja na oddechu: ćwiczenia etapy 1-4 (zaznajamianie się z oddechem, krótki, długi oddech, ciało fizyczne i ciało oddechu, przejmowanie kontroli nad ciałem)
2) Ćwiczenia pomagające przejąć kontrolę nad czynnikami mentalnymi.
4) Medytacje uwalniające od destrukcyjnych stanów mentalnych.
5) Medytacja na Uniwersalną Miłość Relacyjną.
6) Ćwiczenia pomagające przejąć kontrolę nad emocjami.
7) Ćwiczenia rozluźniające i pomagające czuć ciało.


Dn. 18. czerwca instruktorzy Station Nord poprowadzili bezpłatne warsztaty medytacji w Katowicach i we Wrocławiu.


Dn. 3. czerwca Navis Nord poprowadził bezpłatne warsztaty medytacji w Łodzi, a dn. 4 czerwca miały miejsce warsztaty pt. „Mindfulness bez uproszczeń” w Łodzi.

Program:
Wykłady
1) Czterofilarowa Świadomość
2) Szesnastostopniowa ścieżka rozwoju świadomości
3) Świadomość odzwierciedlająca a uprzedzone postrzeganie przedmiotu
4) Jak ćwiczyć bezstronne postrzeganie
5) Rozwijanie refleksyjnej świadomości jako warunek konieczny rozwijania koncentracji
6) Świadomość odzwierciedlająca a budowanie relacji osobistych i międzyludzkich

Ćwiczenia:
1) Schemat pierwszy: wylogowanie, czucie ciała, rozluźnianie, stabilizacja
2) Schemat pierwszy jako podstawa rozwoju Mindfulness
3) Rozwijanie doświadczenia ciała oddechu
4) Ćwiczenie świadomości odzwierciedlającej


Dn. 3. czerwca instruktorzy Station Nord poprowadzili warsztaty w Krakowie pt. „Medytacja od A do Z”.

Program:
Wyjaśnienia:
1. Rozwój jako efekt decyzji, czyli jakie decyzje warto podjąć i nad czym prowadzić ciągłą refleksję.
2. Ćwiczenia medytacyjne a cele etapowe, czyli każde ćwiczenie medytacyjne ma określony wynik, po którym rozpoznajemy sensowność i efektywność praktyki.
3. Zarządzanie uwagą oraz ustawienie uwagi a relacje z ludźmi.

Ćwiczenia medytacyjne:
1. Wylogowywanie z „koła pośpiechu” jako pierwszy krok w kierunku „bycia-obecności”
2. Zwiększanie świadomości ciała
3. Rozluźnianie
4. Techniki obserwacji
5. Zarządzanie uwagą


Dn. 15. maja miały miejsce się pierwsze bezpłatne warsztaty medytacji w Lublinie.


Dn. 13. maja Navis Nord poprowadził bezpłatne warsztaty medytacji w Warszawie, a dn. 14. maja miały miejsce zajęcia pt. „Mindfulness bez uproszczeń” w Warszawie.

PROGRAM:
Wykłady
1) Czterofilarowa Świadomość
2) Szesnastostopniowa ścieżka rozwoju świadomości
3) Świadomość odzwierciedlająca a uprzedzone postrzeganie przedmiotu
4) Jak ćwiczyć bezstronne postrzeganie
5) Rozwijanie refleksyjnej świadomości jako warunek konieczny rozwijania koncentracji
6) Świadomość odzwierciedlająca a budowanie relacji osobistych i międzyludzkich

Ćwiczenia:
1) Schemat pierwszy: wylogowanie, czucie ciała, rozluźnianie, stabilizacja
2) Schemat pierwszy jako podstawa rozwoju Mindfulness
3) Rozwijanie doświadczenia ciała oddechu
4) Ćwiczenie świadomości odzwierciedlającej


Dn. 14. kwietnia 2017 r. nastąpiła inauguracja Szkoły nauczycieli medytacji.


W dniach 8-14 kwietnia odbyło się intensywne odosobnienie medytacyjne pt. „Praca z oddechem i budowaniem relacji”.

Program:
1) Osiem godzin medytacji dziennie. Zaczynamy przed wschodem słońca i kończymy po zachodzie. Obowiązuje milczenie
2) Rozwijanie świadomości oddechu
3) Etapy pracy z oddechem
4) Mindfulness bez uproszczeń: świadomość ciała, świadomość vedana, świadomość procesów mentalnych, świadomość zjawisk
5) Rozwijanie życia do jego pełni
6) Vipassana – wprowadzenie
7) Kształtowanie wewnętrznej motywacji
8) Budowanie optymalnych relacji z sobą

Ćwiczenia:
1) Medytacja na oddechu
2) Nauka obserwacji oddechu
3) Ćwiczenia pomagające przejąć kontrolę nad czynnikami mentalnymi
4) Medytacje uwalniające od destrukcyjnych stanów mentalnych
5) Medytacja na Uniwersalną Miłość Relacyjną
6) Ćwiczenia pomagające przejąć kontrolę nad emocjami
7) Ćwiczenia rozluźniające i pomagające czuć ciało


Dn. 2. kwietnia instruktorzy Station Nord poprowadzili bezpłatne warsztaty medytacji w Katowicach.


Dn. 19. marca Navis Nord poprowadził w Warszawie kurs z cyklu „Szkoła Bliskości i Medytacja od A do Z”.

Program:
Ćwiczenia:
1) Obserwacja oddechu, jak namierzać i obserwować oddech
2) Ćwiczenia doskonalące wewnętrzną motywację
3) Techniki witalizujące
4) Techniki stabilizujące
5) Techniki doskonalące obserwację

Tematy zajęć;
1) Kształtowanie motywacji
2) Budowanie relacji osobistych i międzyludzkich
3) Podstawowe błędy w budowaniu relacji
4) Wymiana i dynamika jako podstawa budowania relacji
5) Sposób istnienia jako klucz do zmiany
6) Miłość jako podstawa rozwoju


Dn. 18. marca Navis Nord i instruktorzy Station Nord poprowadzili pierwsze bezpłatne warsztaty medytacji we Wrocławiu.


Dn. 4. marca Navis Nord poprowadził bezpłatne warsztaty medytacji w Gdańsku, a 5. marca odbyły się zajęcia pt. „Medytacja jako ścieżka wewnętrznej integracji” w Gdańsku.

Wyjaśnienia:
1) Doskonalenie intencji, która umożliwia optymalną realizację celów
2) Instrukcje pozwalające rozwijać obserwację w medytacji
3) Droga do integracji a droga do dezintegracji
4) Budowanie relacji osobistych i więzi międzyludzkich
5) Niewłaściwe sposoby budowania relacji
6) Stany mentalne i ich konsekwencje dla budowania relacji

Ćwiczenia:
1) Cztery etapy rozwijania czucia ciała
2) Rozluźnienie
3) Techniki stabilizacyjne
4) Medytacyjne techniki budowania relacji


Dn. 4. marca instruktorzy Station Nord poprowadzili bezpłatne warsztaty medytacji oraz kurs „Medytacja od A do Z” w Krakowie.

Wykłady:
1. Stawanie się osobą zintegrowaną, czyli rzecz o właściwej dyscyplinie rozwojowej.
Wykład pokazujący, co ćwiczyć i nad czym pracować, aby stawać się człowiekiem wewnętrznie wolnym (od własnych czynników niszczących), człowiekiem zdolnym do skutecznej realizacji celów i do czynienia dobra (osiągania pozytywnych skutków, a nie tylko dobrych chęci).

2. Praca z przekonaniami jako element samopoznania i warunek wewnętrznej pracy.
Materiał wykładowy pokazuje, co obserwować i co ćwiczyć w życiu, tak, by nie tylko godziny spędzone w pozycji medytacyjnej służyły rozwojowi świadomości, ale aby w życiu również stawać się bardziej obecnym, przytomnym i świadomym. Czyli co konkretnie ćwiczyć, aby być w stanie praktykować medytację w działaniu.

Ćwiczenia medytacyjne:
1. Wylogowywanie z „koła pośpiechu” jako pierwszy krok w kierunku „bycia-obecności”
2. Zwiększanie świadomości ciała
3. Rozluźnianie
4. Techniki obserwacji
5. Zarządzanie uwagą
6. Budowanie relacji z sobą i innymi
7. Uśmiech


Dn. 4. lutego Navis Nord poprowadził bezpłatne warsztaty medytacji w Łodzi, a 5. lutego odbył się kurs „Medytacja od A do Z i Szkoła Bliskości” w Łodzi.

Wyjaśnienia:
1) Doskonalenie intencji, która umożliwia optymalną realizację celów
2) Instrukcje pozwalające rozwijać obserwację w medytacji
3) Droga do integracji a droga do dezintegracji
4) Budowanie relacji osobistych i więzi międzyludzkich
5) Niewłaściwe sposoby budowania relacji
6) Stany mentalne i ich konsekwencje dla budowania relacji

Ćwiczenia:
1) Cztery etapy rozwijania czucia ciała
2) Rozluźnienie
3) Techniki stabilizacyjne
4) Medytacyjne techniki budowania relacji


W dn. 29 stycznia 2017 r. instruktorzy Station Nord poprowadzili bezpłatne warsztaty medytacji oraz zajęcia z kurs „Medytacja od A do Z” w Krakowie.

Wyjaśnienia:
1. Budowanie właściwych powiązań z przeszłością, byciem w teraźniejszości i perspektywą przyszłości – jako podstawa świadomego bycia i zdrowych relacji
2. Praca nad poprawą relacji na podstawie „Sztuki Trzech Miłości” Navis Norda – Model Uniwersalnej Miłości
a) Praca z powiastkami
b) Jak i co obserwować w czasie medytacji i w życiu

Ćwiczenia medytacyjne:
1. Wylogowywanie z „koła pośpiechu” jako pierwszy krok w kierunku „bycia-obecności”
2. Zwiększanie świadomości ciała
3. Rozluźnianie
4. Techniki obserwacji
5. Zarządzanie uwagą
6. Budowanie relacji z sobą i innymi
7. Uśmiech


Dn. 28. stycznia 2017 r. Navis Nord poprowadził bezpłatne warsztaty medytacji w Warszawie, a 29 stycznia kurs „Medytacja od A do Z i Szkoła Bliskości” w Warszawie.

Wyjaśnienia:
1) Doskonalenie intencji, która umożliwia optymalną realizację celów
2) Instrukcje pozwalające rozwijać obserwację w medytacji
3) Droga do integracji a droga do dezintegracji
4) Budowanie relacji osobistych i więzi międzyludzkich
5) Niewłaściwe sposoby budowania relacji
6) Stany mentalne i ich konsekwencje dla budowania relacji

Ćwiczenia:
1) Cztery etapy rozwijania czucia ciała
2) Rozluźnienie
3) Techniki stabilizacyjne
4) Medytacyjne techniki budowania relacji


W dniach od 26 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. odbyło się odosobnienie medytacyjne, które prowadził Navis Nord i instruktorzy Station Nord.

Ćwiczenia:
1. 8 godzin medytacji dziennie: początek przed wschodem słońca, zakończenie po zachodzie słońca
2. Ćwiczenie: wylogowywania, rozluźnienia, czucia ciała (techniki wspomagające)
3. Medytacja na oddechu
4. Techniki witalizujące i podnoszące poziom energii
5. Techniki umożliwiające uchwycenie przedmiotu
6. Praca z doskonaleniem relacji z sobą i z innymi, doskonaleniem motywacji i budowaniem więzi międzyludzkich.
7. W czasie trwania odosobnienia obowiązuje absolutne milczenie
8. Ekstra niespodziankowe wykłady w Sylwestra

Wyjaśnienia i nauki:
1. Uchwycenie przedmiotu jako podstawa koncentracji
2. Trzy sposoby uchwytywania przedmiotu
3. Budowanie relacji międzyludzkich jako podstawa rozwoju koncentracji
4. Miłość jako przedmiot umożliwiający rozwój duchowy i rozwój koncentracji
5. Demontaż iluzji jako podstawa medytacji
6. Funkcje nauczyciela na ścieżce rozwoju
7. Etyka i medytacja


Dn. 3 grudnia odbyły się bezpłatne warsztaty medytacji w Łodzi, a 4 grudnia warsztaty w ramach Szkoły Bliskości i budowania relacji połączone z nauką medytacji.


Dn. 26 listopada Navis Nord poprowadził w Gdańsku bezpłatne warsztaty medytacji, a 27 listopada warsztaty w ramach Szkoły Bliskości i budowania relacji połączone z nauką medytacji.


Dn. 6 listopada Navis Nord poprowadził w Warszawie warsztaty w ramach Szkoły Bliskości i budowania relacji połączone z nauką medytacji.

Medytując, pracujemy z ciałem, budowaniem optymalnych relacji ze sobą i z innymi, jak również pracujemy nad uwolnieniem się od zarządzających nami stanów mentalnych. To spotkanie poświęcone jest pracy nad budowaniem relacji, które umożliwiają rozwój doskonałej koncentracji. Od prawidłowych relacji zależy uchwycenie celu optymalnego dla rozwoju koncentracji. Uchwycenie doskonałego celu umożliwia uwalnianie się od niepożądanych stanów mentalnych.

Program:
1) Wprowadzenie do medytacji na budowanie prawidłowych więzi międzyludzkich
2) Cele medytacji doskonalącej relacje
3) Konsekwencje niewłaściwych relacji w życiu osobistym i zawodowym
4) Jak podejmować refleksję nad własnymi relacjami z ludźmi
5) Formułowanie prawidłowych celów umożliwiających rozwój

Ćwiczenia:
1) Medytacja na oddechu
2) Medytacja optymalizująca budowanie więzi międzyludzkich


Dn. 5 listopada odbyły się pierwsze bezpłatne warsztaty medytacji w Łodzi.


Dn. 5 listopada instruktorzy Station Nord poprowadzili bezpłatne warsztaty medytacji oraz zajęcia w ramach rocznego kursu Medytacja od A do Z.

Wyjaśnienia:
• Budowanie właściwych relacji z sobą i innymi, które są podstawą zdrowia i osiągnięć na różnych płaszczyznach. Omówimy konsekwencje niewłaściwych nastawień, poglądów i uprzedzeń wobec siebie i innych będących przeszkodami w realizacji swoich celów.
• Praca z powiastkami edukacyjnymi wskazującymi budowę człowieka na wybranych przykładach.

Ćwiczenia medytacyjne:
1. Wylogowywanie z „koła pośpiechu” jako pierwszy krok w kierunku „bycia-obecności”
2. Zwiększanie świadomości ciała
3. Rozluźnianie
4. Uwaga
5. Obserwacja
6. Stabilizacja
7. Praktyka uśmiechu.


W dniach 28 października – 1 listopada odbyło się odosobnienie w ramach cyklu „Szkoła Bliskości i budowania relacji”.

Program ćwiczeń:
– Medytacja 8 godzin dziennie
– Techniki medytacyjne poprawiające relacje
– Medytacja na Uniwersalną Miłość Relacyjną
– Medytacja na oddechu
– Medytacja na Płomienną Miłość

Poruszane zagadnienia:
– Modele doskonałych relacji międzyludzkich i osobistych
– Wspólnota wszystkiego co żyje
– Praca nad doskonaleniem relacji osobistych i międzyludzkich
– Praca nad doskonaleniem relacji miłosnych
– Otwieranie i zamykanie relacji
– Kształtowanie pierwotnych więzi międzyludzkich


Dn. 8 października Navis Nord poprowadził w Gdańsku bezpłatne warsztaty medytacji, a dn. 9 października warsztaty z rocznego cyklu Medytacja od A do Z.

Program:
1) Refleksyjny umysł jako warunek rozwoju koncentracji
2) Jak rozwijać refleksyjny umysł
3) Krótki zarys metody
2) Ćwiczenia w uchwytywaniu przedmiotu
3) Kształtowanie intencji
4) Obserwacja czynników mentalnych
5) Praca z zazdrością
6) Lista czynników, z którymi powinniśmy pracować aby rozwój stał się możliwy

Ćwiczenia:
1) Wylogowanie, czucie ciała, rozluźnianie, zarządzanie uwagą, rozwijanie obserwacji, stabilizacja
2) Obserwacja czynników umysłu odpowiedzialnych za osiągnięcie pierwszego stopnia koncentracji
3) Zarządzanie uwagą jako sposób na uwalnianie się od manipulacji i niepożądanych wpływów
4) Konsekwencje identyfikacji z czynnikami umysłu
5) Kolejne ćwiczenia umożliwiające pracę z oddechem


Dn. 8 października instruktorzy Station Nord poprowadzili w Krakowie bezpłatne warsztaty medytacji oraz warsztaty z rocznego cyklu Medytacja od A do Z.

Wyjaśnienia:
1. Pobudzenie i stymulacja a medytacja
2. Zjawiska związane z poziomem pobudzenia a efektywna medytacja
3. Efektywność w działaniu a efektywność w medytacji u osób o różnym typie temperamentu
4. Medytacja to nie tylko „siedzenie”, to sposób bycia w życiu.
a) Praca z powiastkami – rozwijanie bardziej świadomego widzenia oraz refleksyjnego umysłu, który jest podstawą rozwoju koncentracji.
b) Jak i co obserwować w czasie medytacji i w życiu

Ćwiczenia medytacyjne:
1. Wylogowywanie z „koła pośpiechu” jako pierwszy krok w kierunku „bycia-obecności”
2. Zwiększanie świadomości ciała
3. Rozluźnianie
4. Uwaga
5. Obserwacja
6. Stabilizacja


Dn. 11 września Navis Nord poprowadził w Warszawie zajęcia w ramach rocznego kursu medytacji od A do Z.

Program:
1) Refleksyjny umysł jako warunek rozwoju koncentracji
2) Jak rozwijać refleksyjny umysł
3) Krótki zarys metody
2) Ćwiczenia w uchwytywaniu przedmiotu
3) Kształtowanie intencji
4) Obserwacja czynników mentalnych
5) Praca z zazdrością
6) Lista czynników, z którymi powinniśmy pracować aby rozwój stał się możliwy

Ćwiczenia:
1) Wylogowanie, czucie ciała, rozluźnianie, zarządzanie uwagą, rozwijanie obserwacji, stabilizacja
2) Obserwacja czynników umysłu odpowiedzialnych za osiągnięcie pierwszego stopnia koncentracji
3) Zarządzanie uwagą jako sposób na uwalnianie się od manipulacji i niepożądanych wpływów
4) Konsekwencje identyfikacji z czynnikami umysłu
4) Kolejne ćwiczenia umożliwiające pracę z oddechem


Dn. 10 września odbył się w Warszawie bezpłatny kurs medytacji oraz zajęcia w ramach Szkoły Bliskości.
Program:
1) Czym się różni współczucie od sentymentu
2) Budowanie relacji w kontekście medytacji na miłość relacyjną
3) Budowanie dobrego związku z samym sobą
4) Medytacja na uniwersalną miłość relacyjną jako narzędzie budowania relacji
5) Małpia miłość a język miłości
6) Budowanie siatki powiązań
7) Bliskość i rozwijanie rozumienia drugiego człowieka
8) Historie miłosne i określanie celu w relacjach
9) Lekcja miłości Romea i Julii


Dn. 27 sierpnia instruktorzy Station Nord poprowadzili warsztaty medytacji w Krakowie.

Wyjaśnienia:
1. Medytacja jako narzędzie budowania relacji z sobą i innymi
2. Budowanie właściwych powiązań z przeszłością, byciem w teraźniejszości i perspektywą przyszłości – jako podstawa świadomego bycia i zdrowych relacji
3. Medytacja to nie tylko „siedzenie”, to sposób bycia w życiu.
a) Praca z powiastkami – rozwijanie bardziej świadomego widzenia oraz refleksyjnego umysłu, który jest podstawą rozwoju koncentracji.
b) Jak i co obserwować w czasie medytacji i w życiu

Ćwiczenia medytacyjne:
1. Wylogowywanie z „koła pośpiechu” jako pierwszy krok w kierunku „bycia-obecności”
2. Zwiększanie świadomości ciała
3. Rozluźnianie
4. Techniki obserwacji
5. Zarządzanie uwagą
6. Budowanie relacji z sobą i innymi


Dn. 26 sierpnia Navis Nord dał bezpłatny wykład na temat duchowości w Gdańsku. Dn. 27 sierpnia poprowadził bezpłatny kurs medytacji, a 28 sierpnia zajęcia w ramach rocznego kursu medytacji od A do Z.

Program:
1) W kierunku rozwijania dziewiątego stanu skupienia czyli doskonałej koncentracji
2) Czym różni się koncentracja właściwa od zafiksowanej koncentracji
3) Wstępne etapy rozwoju koncentracji
4) Jak i co ćwiczyć, aby rozwijanie koncentracji stało się możliwe
5) Zjawiska przeszkadzające w rozwoju koncentracji i jak z nimi pracować
6) Jak wdrażać osiągnięcia medytacyjne w życiu codziennym
7) Rozwijanie refleksyjnego umysłu jako podstawy rozwoju koncentracji

Ćwiczenia:
1) Wylogowanie, czucie ciała, rozluźnianie, zarządzanie uwagą, rozwijanie obserwacji, stabilizacja
2) Obserwacja czynników umysłu odpowiedzialnych za osiągnięcie pierwszego stopnia koncentracji
3) Zarządzanie uwagą jako sposób na uwalnianie się od manipulacji i niepożądanych wpływów
4) Kolejne ćwiczenia umożliwiające pracę z oddechem


W dniach 6-7 sierpnia 2016 r. odbyły się w Krakowie zajęcia pt. Przestrzeń emocji.

Program:
1. Zwiększanie świadomości emocji i orientacji w przestrzeni emocji
2. Komunikowanie emocji w sposób, który właściwie buduje relacje z innymi
3. Emocje w kontekście ważnych relacji i bliskich związków międzyludzkich
4. Poznawanie emocji pierwszym krokiem do poznawania siebie
5. Świat emocji „tu i teraz” a przyczyny przeżywania z przeszłości i projektowanie przyszłości
6. Emocje a czynniki mentalne i świadomości leżące u ich podłoża (czyli od psychologii w kierunku Abhidharmy)


W dniach 9-17 lipca odbyło się intensywne odosobnienie medytacyjne, które poprowadzili Navis Nord i 12 instruktorów Station Nord.

Program:
1. 8 godzin medytacji dziennie: początek przed wschodem słońca, zakończenie po zachodzie słońca
2. Ćwiczenie: wylogowywania, rozluźnienia, czucia ciała (techniki wspomagające)
3. Medytacja na oddechu
4. Techniki witalizujące i podnoszące poziom energii
5. Techniki ześrodkowujące
6. Medytacja na Uniwersalną Miłość – praca z doskonaleniem relacji z sobą i z innymi, doskonaleniem motywacji i budowaniem więzi międzyludzkich.
7. Techniki obserwacji (obserwacja zewnętrzna, obserwacja wewnętrzna, obserwacja impulsów, obserwacja emocji, obserwacja czynników mentalnych)
8. Medytacja na siedem cmentarzy
9. Techniki doskonalenia obserwacji przedmiotu, obserwacja obserwującego
10. Rozpoczęcie przed wschodem słońca, zakończenie po zachodzie, pełny tryb odosobnieniowy, obowiązuje absolutne milczenie.
11. Podział na dwie grupy: początkujących i bardziej doświadczonych.

Wyjaśnienia i nauki:
1. Jak ćwiczyć obserwację, zarządzanie uwagą, techniki uwalniania się od niepożądanych wpływów
2. Nauka obserwacji: świadomości i strumienia umysłu
3. Nauka obserwacji: czynników mentalnych
4. Nauka obserwacji: emocji i myśli pojawiających się w medytacji
5. Uchwycenie przedmiotu jako początek drogi rozwoju koncentracji
6. Rozmowy indywidualne z Navis Nord i instruktorami Station Nord


Dn. 9 lipca odbyły się w Krakowie zajęcia pt. Doskonała Sztuka Koncentracji.

Program zajęć:
1) Warunki rozwoju koncentracji
2) Procesy prowadzące do rozwoju koncentracji
3) Właściwa i niewłaściwa koncentracja
4) Uchwycenie przedmiotu jako warunek ćwiczenia koncentracji
5) Co ćwiczyć na drodze uchwytywania przedmiotu
6) Czynniki mentalne i ich rola w uchwytywaniu przedmiotu koncentracji
7) Przeszkody w rozwoju koncentracji i sposoby pracy z nimi
8) Droga rozwoju koncentracji od uchwycenia przedmiotu do dziewiątego stanu skupienia


Dn. 19 czerwca Navis Nord poprowadził w Warszawie zajęcia pt. Medytacja od A do Z – Rozwijanie doskonałej koncentracji.

Program:
1) W kierunku rozwijania dziewiątego stanu skupienia czyli doskonałej koncentracji
2) Czym różni się koncentracja właściwa od zafiksowanej koncentracji
3) Wstępne etapy rozwoju koncentracji
4) Jak i co ćwiczyć, aby rozwijanie koncentracji stało się możliwe
5) Zjawiska przeszkadzające w rozwoju koncentracji i jak z nimi pracować
6) Jak wdrażać osiągnięcia medytacyjne w życiu codziennym

Ćwiczenia:
1) Wylogowanie, czucie ciała, rozluźnianie, zarządzanie uwagą, rozwijanie obserwacji, stabilizacja
2) Obserwacja czynników umysłu odpowiedzialnych za osiągnięcie pierwszego stopnia koncentracji
3) Zarządzanie uwagą jako sposób na uwalnianie się od manipulacji i niepożądanych wpływów
4) Kolejne ćwiczenia umożliwiające pracę z oddechem


Dn. 18 czerwca odbyły się w Warszawie zajęcia pt. Szkoła bliskości i budowania relacji

Rozpoznawanie własnych i cudzych emocji jest jednym ze sposobów czytania siebie i innych ludzi. Orientacja w świecie emocji pomaga w budowaniu bliskości. Brak świadomości emocji prowadzi do zaplątania i często uniemożliwia zrozumienie siebie i innych. Sprawność w zakresie rozpoznawania emocji pomaga budować długofalowe i głębokie relacje. Trening przygotowuje do rozumienia „przestrzeni emocji”, do rozpoznawania emocji w życiu, do obserwacji emocji w medytacji.

Na treningu ćwiczyliśmy między innymi:
• adekwatne rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi
• rozwój świadomości emocji
• rozpoznawanie źródła doświadczanych emocji (emocje mogę mieć różne źródła)
• rozpoznawanie, w jakim stopniu doświadczane przez nas emocje są źródłem informacji o rzeczywistości, a w jakim tylko o nas samych
• adekwatne komunikowanie emocji w zależności od kontekstu i celu komunikacji
• rozumienie komunikatów innych ludzi wypowiadanych pod wpływem emocji (niezależnie od ich samoświadomości w tym zakresie)
• przekraczanie własnych trudności związanych z emocjami
• uchwytywanie „przestrzeni świata emocji”
• które emocje pomagają w drodze do bliskości, a które przeszkadzają
• zasady komunikacji przez emocje
• zasady rozwiązywania konfliktów
• jak obserwować i poznawać własne emocje


Dn. 18 czerwca Navis Nord poprowadził w Warszawie bezpłatne warsztaty medytacji

W trakcie warsztatów ćwiczono 7 elementów, które są częścią każdej medytacji: wylogowanie, czucie ciała, rozluźnianie, zarządzanie uwagą, obserwacja, stabilizacja, witalizacja. Medytacja nawet bez jednego z tych elementów nie jest medytacją, każdy z tych elementów stanowi wstęp do jakiejkolwiek techniki medytacyjnej.
Navis Nord przedstawił nowoczesną egzystencjologiczną perspektywę medytacji i rozwoju człowieka, opartą na rozwijaniu samodzielności, niezależności, której jedynym celem jest wolność od wszelkich ograniczeń, spełnienie, doskonalenie relacji z ludźmi, radość i szczęście.


Dn. 12 czerwca instruktorzy Station Nord poprowadzili w Krakowie bezpłatne warsztaty medytacji oraz kurs Medytacja w akcji – roczny kurs medytacji od A do Z.

Aby się rozwijać nie trzeba śpiewać mantr, nie trzeba być dziwolągiem, nie trzeba siedzieć w kucki, nie trzeba być poważnym, nie trzeba jechać do Indii lub na drugi koniec świata, nie trzeba się odcinać od korzeni własnej tradycji, nie trzeba izolować się od życia, nie trzeba być ani ateistą, ani człowiekiem religijnym, nie trzeba siedzieć w jaskini przez lata w temperaturze -40 stopni, nie trzeba zmieniać wyznania. Instruktorzy Station Nord przedstawią Państwu egzystencjologiczną wizję rozwoju możliwą do realizacji dla człowieka żyjącego w XXI w.

Program:
W czasie warsztatów odbędą się następujące bloki:
• 2 wykłady
• 2 sesje medytacyjne
• sesja pytań i odpowiedzi

Wyjaśnienia:
1. Medytacja – technika czy proces
2. Jak i co obserwować w czasie medytacji i w życiu
3. Medytacja jako narzędzie budowania relacji
4. Wprowadzenie do technik medytacyjnych budujących relacje

Ćwiczenia:
1. Wylogowywanie z koła pośpiechu
2. Czucie ciała
3. Rozluźnianie
4. Techniki obserwacji
5. Zarządzanie uwagę
6. Budowanie relacji z sobą


Dn. 12 czerwca Navis Nord poprowadziła w Gdańsku zajęcia Medytacja w akcji – roczny kurs medytacji od A do Z.

Program:
1) Czynniki mentalne, świadomość, emocje
2) Etapy obserwacji: obserwacja zewnętrzna, obserwacja korelatów, obserwacja czynników mentalnych, obserwacja obserwującego
3) Mindfulness bez uproszczeń
4) Ścieżka rozwoju jako droga do wyostrzonej percepcji

Ćwiczenia:
1) Wylogowanie, czucie ciała, rozluźnianie
2) Techniki obserwacji
3) Techniki witalizacji i podnoszenia poziomu energii
4) Techniki medytacyjne wspomagające budowanie relacji


Dn. 11 czerwca Navis Nord poprowadził w Gdańsku bezpłatne warsztaty medytacji.

„Medytacja to poligon, na którym rozwijamy świadomość, stopniowo budzimy się, rozluźniamy, stajemy się świadomi, jakie siły w nas budują nasze związki z rzeczywistością” – Navis Nord, Sztuka Trzech Miłości, s. 64.

Starożytne nauki o medytacji i rozwoju są często wyrwane z kontekstu, przez co są nieskuteczne. Nowe bywają pozbawione głębi, żeby nie rzec powierzchowne, a przez to pozbawione skuteczności. Inne z kolei dziwaczne, nawiedzone i emocjonalne, a niektóre centra medytacji zamieniły się w organizacje handlowe.
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty, w czasie których bez dogmatów, bez uprzedzeń, bez nawiedzenia opowiemy o możliwości rozwoju dla współczesnego człowieka.

W trakcie warsztatów będziemy ćwiczyć 7 elementów, które są częścią każdej medytacji: wylogowanie, czucie ciała, rozluźnianie, zarządzanie uwagą, obserwacja, stabilizacja, witalizacja. Medytacja nawet bez jednego z tych elementów nie jest medytacją, każdy z tych elementów stanowi wstęp do jakiejkolwiek techniki medytacyjnej.

W trakcie wykładu Navis Nord przedstawi nowoczesną egzystencjologiczną perspektywę medytacji i rozwoju człowieka opartą na rozwijaniu samodzielności, niezależności, której jedynym celem jest wolność od wszelkich ograniczeń, spełnienie, doskonalenie relacji z ludźmi, radość i szczęście.


Dn. 10 czerwca Navis Nord dał w Gdańsku bezpłatny wykład pt. Duchowość w XXI wieku.

Aby się rozwijać nie trzeba śpiewać mantr, nie trzeba być dziwolągiem, nie trzeba siedzieć w kucki, nie trzeba być poważnym, nie trzeba jechać do Indii lub na drugi koniec świata, nie trzeba się odcinać od korzeni własnej tradycji, nie trzeba izolować się od życia, nie trzeba być ani ateistą, ani człowiekiem religijnym, nie trzeba siedzieć w jaskini przez lata w temperaturze -40 stopni. Navis Nord przedstawi Państwu egzystencjologiczną wizję rozwoju możliwą do realizacji dla człowieka żyjącego w XXI w.

Program:

  1) Rozwój a zmiana
  2) Poziomy świadomości
  3) Jaka edukacja wspomaga rozwój
  4) Możliwe ścieżki rozwoju
  5) Wiązki tematyczne wspomagające rozwój
  6) Praca nad rozwojem własnym – od czego zacząć

W dn. 27-29 maja miały miejsce warsztaty Zaistnieć jako kobieta – zajęcia tylko dla kobiet.

Kiedy zaistniejesz jako kobieta, nie będziesz potrzebować mężczyzny jako dopełnienia własnej niepełnowartościowości. Kiedy zaistniejesz jako prawdziwa, pełna kobieta, możesz spotkać prawdziwego mężczyznę, a wrota przyjaźni człowiek-człowiek staną przed tobą otworem. Strach przed zaistnieniem powstrzymuje od stania się sobą jako kobieta. Przekraczanie strachu przed własną kobiecością, przekraczanie rywalizacji z kobietami i zazdrości prowadzi do odkrycia najbardziej pierwotnej więzi ze wspólnotą wszystkich kobiet, na której można się oprzeć i która stanowi warunek konieczny do zaistnienia. Te zajęcia to nie psychoterapia, zajęcia prowadzone są według metody egzystencjologii Navisa Norda.

Program:
1. Zazdrość i rywalizacja między kobietami
– rywalizacja a poczucie niepełnowartościowości
– przekraczanie rywalizacji jako droga do stania się sobą jako kobieta
2. Wspólnota kobiet i przyjaźń między kobietami – w kierunku budowania przyjaźni: czy pojawienie się mężczyzny musi niszczyć przyjaźń między kobietami – przekraczanie polaryzacji jako warunek prawdziwej i głębokiej przyjaźni
3. Relacja z matką jako relacja prototypowa dla relacji z kobietami i z mężczyznami
4. Strach przed zaistnieniem i jego przekraczanie
5. Zrozumieć mężczyznę – typy mężczyzn w oparciu o starożytne mitologie
– jaki mężczyzna mi odpowiada a jaki do mnie pasuje.
– co decyduje o spełnieniu w związku z mężczyzną danego typu – jak zrozumieć i komunikować się z mężczyzną danego typu


Dn. 15 maja w Gdańsku miały miejsce bezpłatne warsztaty medytacji oraz pierwsza część rocznego kursu medytacji od A do Z.


Dn. 14 maja Navis Nord dał wykład pt. Duchowość w XXI wieku w Gdańsku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.


Dn. 8 maja w Warszawie miało miejsce kolejne spotkanie w ramach rocznego kursku medytacji – Medytacja od A do Z.

Program:

  1) Ścieżka prowadząca do spokoju i o jaki spokój chodzi – model
  2) Procesy na ścieżce prowadzącej do spokoju
  3) Przekraczanie czynników mentalnych
  4) Rozwijanie czucia ciała
  5) Co robić i jak pracować z tym, co się pojawia w procesie rozwoju koncentracji
  6) Wprowadzenie do obserwacji emocji jako wstępny warunek rozpoznawania pierwotnej świadomości
  7) Etapy rozwoju obserwacji

Program ćwiczeń:

  1) Wylogowanie, czucie ciała, rozluźnianie, obserwacja, sterowanie uwagą
  2) Przekraczanie odruchów mentalnych
  3) Ćwiczenia stabilizujące
  4) Ćwiczenie lekkości – techniki
  5) Techniki witalizujące
  6) Techniki otwierania się

Dn. 7 maja Navis Nord przeprowadził w Warszawie zajęcia pt. Szkoła Bliskości i budowania relacji.

Ponieważ żyjemy w świecie ludzi, dobre relacje z ludźmi stanowią klucz do współżycia i współpracy z innymi. Im lepsze relacje z ludźmi, tym łatwiej nam realizować swoje cele. Jak również, kiedy w związku pojawia się nuda szukamy dodatkowych atrakcji, szukamy rozwiązania na zewnątrz, a wystarczyłoby popracować z bliskością i z budowaniem relacji. Prawidłowa więź sprawia, że związek nawet po dwudziestu latach jest świeży i nowy. Prawidłowa więź sprawia, że coraz lepiej funkcjonujemy w świecie ludzi.

Program:

  1) Otwieranie się a realizacja własnego ja
  2) Modele rozwoju relacji
  3) Sztuka Trzech Miłości jako metoda budowania relacji
  4) Bliskość emocjonalna, bliskość w związku miłosnym a bliskość w relacjach międzyludzkich
  5) Kilka mitów o bliskości i jak one przeszkadzają w związku
  6) Medytacja jako sztuka rozwijania bliskości

Ćwiczenia:

  1) Medytacja na Uniwersalną Miłość jako metoda doskonalenia relacji
  2) Techniki doskonalenia relacji
  3) Ćwiczenia rozwijające bliskość

Dn. 7 maja w Warszawie przy restauracji Vega miały miejsce bezpłatne warsztaty medytacji.


Dn. 6 maja w warszawskiej księgarni Tarabuk Navis Nord dał wykład pt. Duchowość w XXI wieku.


Dn. 17 kwietnia w Warszawie odbyły się warsztaty z Medytacja w akcji – w ramach rocznego kursu medytacji od A od Z.

Program:

  1) Czynniki mentalne, świadomość, emocje
  2) Etapy obserwacji: obserwacja zewnętrzna, obserwacja korelatów, obserwacja czynników mentalnych, obserwacja obserwującego
  3) Mindfulness bez uproszczeń
  4) Ścieżka rozwoju jako droga do wyostrzonej percepcji

Ćwiczenia:

  1) Wylogowanie, czucie ciała, rozluźnianie
  2) Techniki obserwacji
  3) Techniki witalizacji i podnoszenia poziomu energii
  4) Techniki medytacyjne wspomagające budowanie relacji

Dn. 16 kwietnia w Warszawie odbył się kurs Prosperity Training – przepływ życia i wewnętrzne bogactwo

Dwie osoby pragną tego samego – dla jednej jest to droga do piekła, dla drugiej wrota do skarbca. Tajemnica tkwi w tym jak, a nie co się robi. Do celu prowadzi świadomość, a nie tylko forma zewnętrzna. Sekret zawiera się w Metodzie. Zwykle osobno podchodzimy do realizacji celów materialnych i duchowych. Ta dychotomia często prowadzi do rozdwojenia jaźni. Jest taka nauka, która uczy integrować życie w całość i nie rozmieniać się na drobne. Zapraszamy na warsztaty, które są wprowadzeniem do tej nauki.

Program:

  1. Docieranie do wewnętrznego bogactwa
  2. Źródła energii i przepływ życia
  3. Znajomość architektury umysłu jako droga do spełnienia
  4. Realizacja celów – optymalizacja warunków podmiotowych
  5. Praca z pragnieniami: worek pragnień, worek pomysłów, niewłaściwe pragnienia, właściwe pragnienia
  6. Pragnienia jako źródło siły
  7. Fizjologia a efektywność realizacji celów
  8. Optymalny sposób koncentracji na celach – jak ćwiczyć

Dn. 16 kwietnia miały miejsce bezpłatne warsztaty medytacji prowadzone przez Navisa Norda w Warszawie, a przez instruktorów Station Nord w Krakowie.


Dn. 15 kwietnia w warszawskiej księgarnio-kawiarni Tarabuk Navis Nord dał wykład pt. Duchowość w XXI wieku – bezpłatny wykład


W dniach 8-10 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie kręgu męskiego Zajęcia tylko dla mężczyzn.

Mężczyzna to sposób istnienia. Aby stał się twoim osobistym sposobem istnienia, musisz się udać na poszukiwanie źródeł własnej męskości i klucza do serca kobiety. Warsztaty dla mężczyzn stworzą dla Ciebie sytuację, która Ci to umożliwi. Te zajęcia to nie psychoterapia, zajęcia prowadzone są według metody egzystencjologii Navisa Norda. To ostra jazda bez trzymanki. Tutaj możesz się nauczyć tego, czego o męskości nie znalazłeś w pismach i magazynach dla mężczyzn, jeżeli oczywiście tylko masz odwagę i ochotę. Zapraszamy.

Program:

  1. Zazdrość i rywalizacja między mężczyznami
  – rywalizacja a poczucie niepełnowartościowości
  – przekraczanie rywalizacji jako droga do stania się sobą jako mężczyzna
  2.Typy kobiet i mężczyzn w oparciu o starożytne mitologie
  – jaka kobieta mi odpowiada
  – co decyduje o spełnieniu w związku z kobietą danego typu
  – drogi rozwoju męskości dla mężczyzn rożnych typów
  – wizerunek mężczyzny z pism dla mężczyzn a stanie się sobą
  3. Przekraczanie napięcia jako droga do męskości
  – o przymusie bycia świetnym i silnym jako drodze do impotencji
  – o braku aspiracji i pragnieniu nieustannej zabawy jako drodze do sflaczenia
  – wizerunek mężczyzny z pisma dla mężczyzn a napięcie
  4. Zrozumieć kobietę w relacji do mężczyzny w kontekście jej relacji z ojcem
  – jak relacje Twojej partnerki z ojcem rzutują na Waszą relację i jak z tym pracować
  – jak być ojcem, który pomoże córce w staniu się kobietą
  5. Oczekiwania kobiet wobec mężczyzn
  – czego kobiety nie lubią
  – czego kobiety oczekują

Dn. 28 marca Navis Nord poprowadził w Warszawie warsztaty Medytacja w akcji – roczny kurs medytacji od A do Z

Warsztaty będą odbywać się raz w miesiącu w Warszawie. Każde zajęcia są zamkniętą całością, można wziąć udział w pojedynczych zajęciach lub w całym kursie.

W programie wyjaśnienia i ćwiczenia:

Wyjaśnienia:

  1. Medytacja technika czy proces
  2. Medytacja jako Eliksir Trzeźwości
  3. Jak i co obserwować w czasie medytacji i w życiu
  4. Konceptualizacja, emocje, myśli, a świadomość i czynniki mentalne
  5. Cel i motywacja, czyli medytacja jako Eliksir Miłości

Ćwiczenia:

  1. Wylogowywanie z koła pośpiechu
  2. Czucie ciała
  3. Rozluźnianie
  4. Techniki obserwacji
  5. 12 technik medytacji na oddechu

W dniach 19-25 marca w Krakowie Navis Nord poprowadził Intensywny kurs medytacji – odosobnienie.

Program:

  1. 8 godzin medytacji dziennie: początek przed wschodem słońca, zakończenie po zachodzie słońca
  2. Medytacja na oddechu
  3. Ćwiczenie: wylogowywania, rozluźnienia, czucia ciała (techniki wspomagające)
  4. Techniki witalizujące i podnoszące poziom energii
  5. Techniki ześrodkowujące
  6. Medytacja na Uniwersalną Miłość – praca z doskonaleniem relacji z sobą i z innymi
  7. Techniki obserwacji
  8. Medytacja na siedem cmentarzy
  9. Doskonalenie obserwacji przedmiotu – techniki
  10. W czasie trwania odosobnienia obowiązuje absolutne milczenie

W programie przewidziano dwie grupy dla początkujących i bardziej doświadczonych.

Wyjaśnienia i nauki:

  1. Jak ćwiczyć obserwację i koncentrację
  2. Nauka obserwacji: świadomości i strumienia umysłu
  3. Nauka obserwacji: czynników mentalnych
  4. Nauka obserwacji emocji i myśli pojawiających się w medytacji
  5. Płciowość, seksualność a medytacja
  6. Rozmowy indywidualne z Navis Nord

Rozpoczęcie przed wschodem słońca, zakończenie po zachodzie, pełny tryb odosobnieniowy.


Dn. 19 marca odbyły się zajęcia pt. Medytacja, oczyszczanie ciała i umysłu

„Złymi świadkami są oczy i uszy ludzi, którzy mają dusze barbarzyńców” – Heraklit z Efezu.

Starożytni filozofowie greccy, między innymi Heraklit, jasno i wyraźnie mówili, że dostęp do wiedzy możliwy jest tylko dla tych, którzy spełniają warunki podmiotowe. O dostępie do tej wiedzy która od zarania dziejów towarzyszy człowiekowi i która umożliwia szczęście, suficka tradycja mówi: ” Jest to najsprawiedliwsza wiedza świata, nie można jej dać komuś, kto nie jest gotowy, ani nie dać komuś, kto jest gotowy”. Budda nauczał, że podstawą ścieżki wglądu jest oczyszczanie. Podobny przekaz znajdziemy we wszystkich tradycjach mistycznych. Dlatego oczyszczanie ciała, umysłu i relacji stanowi esencję ścieżki prowadzącej do rozwijania świadomości.

Program:

  1) Oczyszczanie ciała fizycznego i pozbywanie się toksyn

   – Jedzenie
   – Ruch
   – Głodówki i posty
   – Wzmacnianie układu nerwowego i odżywianie mózgu
   – Witalizacja ciała

  2) Oczyszczanie zachowania

   – Przekraczanie napięcia
   – Wyzwalanie się od impulsów
   – Uwalnianie się od oprogramowania
   – Uwalnianie od koncepcji „ja”

  3) Oczyszczanie relacji

   – Więź ze wszystkim co żyje
   – Siatka powiązań
   – Neuronowa siatka wszechświata

13 marca miały miejsce bezpłatne warsztaty z Nauki medytacji w Warszawie (w kawiarni Terapeutycznej).

„Medytacja to poligon, na którym rozwijamy świadomość, stopniowo budzimy się, rozluźniamy, stajemy się świadomi, jakie siły w nas budują nasze związki z rzeczywistością” – Navis Nord, „Sztuka Trzech Miłości”, s. 64.

Starożytne nauki o medytacji i rozwoju są często wyrwane z kontekstu, przez co są nieskuteczne. Nowe bywają pozbawione głębi, żeby nie rzec powierzchowne, a przez to pozbawione skuteczności. Inne z kolei dziwaczne, nawiedzone i emocjonalne, a niektóre centra medytacji zamieniły się w organizacje handlowe.
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty, w czasie których bez dogmatów, bez uprzedzeń, bez nawiedzenia opowiemy o możliwości rozwoju dla współczesnego człowieka.

Program:

  • Wyjaśnienia
  • Ćwiczenia – medytacja na oddechu
  • Ćwiczenia – medytacja na Uniwersalną Miłość (związana z budowaniem relacji z sobą i z innymi).

Dn. 12 marca w warszawskiej kawiarni Bily Konicek Navis Nord dał wykład pt.Duchowość w XXI wieku – wykład w Warszawie

Program:

  1) Zmiana, rozwój a rozwój duchowy
  2) Poziomy świadomości
  3) Tradycja a metoda
  4) Możliwe ścieżki rozwoju
  5) Medytacja a modlitwa

Dn. 6 marca odbyły się warsztaty rozpoznawania emocji oraz głębszych czynników ukrytych pod ich powierzchnią pt. Barwy świata emocji i jego korzenie.

Program:

  1) Emocje jako czubek góry lodowej
  2) Emocje a świadomość i czynniki umysłu
  3) Co tu rządzi i co decyduje o naszym obrazie świata: emocje, momenty świadomości czy czynniki umysłu
  4) Trening rozpoznawania emocji
  5) Trening rozpoznawania, co kryje się pod powierzchnią emocji
  6) Techniki medytacyjne wzmacniające skuteczność obserwacji i rozwijające uważność
  7) Dlaczego działanie na podstawie „przyjaznych” emocji nie zawsze przynosi dobre skutki
  8) Jak zwiększyć przewidywalność skutków własnych działań

Dn. 5 marca Navis Nord i instruktorzy Station Nord poprowadzili bezpłatne warsztaty pt. Medytacja i post.

Tematy wyjaśnień:

  1) Wprowadzenie do tematu medytacji
  2) Medytacja nie jest techniką
  3) Post jako narzędzie wspomagające rozwój w ujęciu różnych tradycji mistycznych

Ćwiczenia:

  1) Techniki rozluźniające
  2) Techniki czucia ciała
  3) Jak pracować z uwagą i obserwacją
  4) Medytacja na oddechu

21 lutego instruktorzy Station Nord poprowadzili bezpłatne warsztaty medytacji, a Navis Nord kontynuację kursu medytacji dla osób uczestniczących we wcześniejszych warsztatach pt. Kod Dostępu

Program kontynuacji warsztatów:

  1) Z czym pracujemy – stałe czynniki umysłu.
  2) Jaka jest różnica między świadomością, czynnikami umysłu a emocjami.
  3) Fazy ćwiczenia, stopnie zaawansowania, co ćwiczymy na poszczególnych etapach.
  4) Co możemy ćwiczyć sami, a do czego potrzebujemy instrukcji.
  5) Ćwiczenie technik medytacyjnych.

Program wykładów obejmuje elementarne informacje potrzebne do efektywnego wykonywania technik medytacyjnych.


W dniach 11-14 lutego miały miejsce warsztaty Świadomość i seksualność

Program:

  1. Wyjaśnienia do technik medytacyjnych:
  – Świadomość, czynniki umysłu, emocje – wyjaśnienia do technik obserwacji
  – Cztery klasy świadomości i czynniki umysłu
  – W jaki sposób pracujemy z obserwacją czynników umysłu
  2. Techniki
  – Praca z life flow i rozwijanie life flow – techniki intensyfikacji istnienia
  – Techniki medytacyjne w życiu seksualnym
  – Modele życia seksualnego wspomagające rozwój
  – Seksualność a płciowość

W dniach 6-7 lutego odbyły się warsztaty Medytacja jako źródło lekkości i czucia ciała (kurs z cyklu 1001 technik)

Program:

  1. Przypomnienie technik pozwalających czuć oddech.
  2. Powtórzenie technik oddechowych.
  3. Techniki uspakajające.
  4. Techniki intensyfikacji obecności.
  5. Techniki uzupełniające niedobory energii.
  6. Metody patrzenia.
  7. Techniki doświadczania istnienia.
  8. Optymalizacja pracy mózgu.

23 stycznia 2016, godz. 9:30-14:30 w Kawiarni Terapeutycznej w Warszawie Navis Nord poprowadził bezpłatne warsztaty medytacji, prezentując techniki: na oddechu i na Uniwersalną Miłość.


22 stycznia 2016, godz. 18:00 w sali wykładowej przy restauracji Vega w Warszawie Navis Nord wygłosił wykład na temat Duchowości i rozwoju w XXI wieku.


17 stycznia miały miejsce zajęcia pt. Medytacja i kontekst z cyklu: Program Podstawowej Edukacji

Program:
1. Czy człowiek, który nie chce się uczyć, może medytować skutecznie.
2. Medytacja jako Eliksir Trzeźwości.
3. Praktyka medytacji na oddechu.
4. Sztuka budowania właściwego kontekstu.
5. Metody rozwijania świadomości i przytomności.
6. Cel i motywacja.


Dn. 16 stycznia odbył się bezpłatny kurs medytacji.

Medytacja to poligon, na którym rozwijamy świadomość, stopniowo budzimy się, rozluźniamy, stajemy się świadomi, jakie siły w nas budują nasze związki z rzeczywistością – Navis Nord, Sztuka Trzech Miłości, s. 64.

Program:
1) Wprowadzenie do medytacji
2) Ćwiczenia – praca z oddechem
3) Wyjaśnienia do techniki
4) Ćwiczenia – medytacja na Uniwersalną Miłość
5) Pytania i odpowiedzi, dyskusja

Spotkanie prowadzili Navis Nord i instruktorzy Station Nord, o których więcej przeczytasz tutaj.


W dniach 26 grudnia 2015 – 1 stycznia 2016 odbył się Intensywny kurs medytacji – odosobnienie

Program:

  1) 4 sesje medytacyjne dziennie po dwie godziny (czyli razem osiem godzin) – zaczynamy o wschodzie słońca i kończymy po zachodzie słońca.
  2) Intensyfikacja doświadczenia.
  3) Realizujemy dwa programy dla początkujących i zaawansowanych.
  4) Instrukcje do technik medytacyjnych i technik pomocniczych.
  5) Praca z optymalizacją motywacji.
  6) Wyjaśnienia kontekstowe do medytacji.

7) Omówienie życzeń jako elementu medytacji. Życzenia pomyślności na rok 2016, jak życzyć, aby się spełniły.

W ostatnich dniach odosobnienia miał miejsce Sylwester z medytacją – strumień noworocznych postanowień

Program:

  1) Medytacja 31 grudnia: 18:00-19.00, 19:15-20:15, 20:30-21:30, 21:45-22:45.
  2) 23:00 – stawianie celów noworocznych, jak to robić, aby się spełniły – wykład Navis Nord.
  3) 23:59 – lampka szampana i życzenia noworoczne.
  4) Zabawa w rytuał sprowadzający pomyślność na Nowy Rok 2016 – Fontanna dobrych życzeń.
  5) 1 stycznia: 4 sesje medytacyjne, każda po dwie godziny. Zakończenie o godz. 18:00.

Zajęcia prowadzili Navis Nord i instruktorzy Station Nord, o których więcej przeczytasz tutaj.


Dn. 19 grudnia odbyły się ostatnie bezpłatne warsztaty medytacyjne w roku 2015.


Dn. 13 grudnia 2015 miały miejsce zajęcia Medytacja na oddechu i techniki zwiększające uważność
z cyklu 1001 technik.

Program:

  1. Wprowadzenie do medytacji na oddechu
  2. Nauka rozluźnienia i zrzucania napięcia
  3. Medytacja na oddechu jako klucz do kontaktu z samym sobą i klucz do wnętrza
  4. Pięć podstawowych technik obserwacji oddechu
  5. Sposoby radzenia sobie z natłokiem myśli
  6. Medytacja na oddechu jako poszukiwanie własnej siły
  7. Pokonywanie oszukującego umysłu
  8. Techniki rozwijające uważność

Spotkanie poprowadził Navis Nord, o którym można przeczytać tutaj.


Dn. 8 grudnia odbyła się promocję książki Navisa Norda Sztuka Trzech Miłości pt. Wiedzieć jak kochać w Kolanku No 6 w Krakowie (Kazimierz) przy ul. Józefa 17 we wtorek 8 grudnia 2015 o godz. 18:00.
Książka do nabycia i demo do pobrania w sklepie wydawnictwa Antares.


Kobieta to sposób istnienia – warsztaty tylko dla kobiet (krąg kobiet)
4-6 grudnia 2015 (piątek-niedziela), Kraków

Czym jest kobiecość – Siłą. Czym jest kobiecość – Oazą.
Czym jest kobiecość – Inteligentnym Sposobem Bycia
(Navis Nord)

Program:

  1. Rozwój kobiecości

   a) Oczekiwania kobiet względem kobiecości a rzeczywistość
   b) Wizerunek kobiety kreowany przez media a rzeczywistość
   c) Kobiecość jako siła
   d) Fazy rozwoju kobiety i modele kobiecości
   e) Plan rozwoju kobiecości
   f) Stawanie się kobietą, dojrzałość, styl życia
   g) Jak poznawać swoje realne potrzeby

  2. Związki z rodzicami a kobiecość

   a) Związek z ojcem i matką – matryca międzygeneracyjna – uwalnianie się od przeszkadzających wzorów.
   b) Uzdrawianie więzi kobiety z ojcem

  3. Relacje kobieta – kobieta

   a) Co przeszkadza ci u innych kobiet i co przeszkadza w budowania głębszych relacji z kobietami. Co decyduje o długotrwałych relacjach i głębszych więziach.
   b) Przekraczanie rywalizacji miedzy kobietami.
   c) Rozumienie wspólnoty kobiet jako podstawa rozumienia kobiet

  4. Związki kobiet z mężczyznami

   a) Tęsknota kobiety za silnym mężczyzną
   b) Czego kobiety nie lubią najbardziej i jak pracować z męskimi zachowaniami,
   c) Jak sobie radzić bez dojrzałego mężczyzny – jestem z kimś a równocześnie jestem sama

Te zajęcia to nie psychoterapia. To nie jest wyłącznie trening psychologiczny, pracujemy technikami egzystencjologii, której twórcą jest Navis Nord. To intensywna praca nad stawaniem się kobietą.

Zajęcia prowadzili Navis Nord i instruktorki Station Nord.


Dn. 28 listopada odbyły się 5-godzinne zajęcia Nauka medytacji – bezpłatne warsztaty

Starożytne nauki o medytacji i rozwoju są często wyrwane z kontekstu, przez co są nieskuteczne. Nowe bywają pozbawione głębi, żeby nie rzec powierzchowne, a przez to pozbawione skuteczności. Inne z kolei dziwaczne, nawiedzone i emocjonalne, a niektóre centra medytacji zamieniły się w organizacje handlowe.
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty, w czasie których bez dogmatów, bez uprzedzeń, bez nawiedzenia opowiemy o możliwości rozwoju dla współczesnego człowieka.
W trakcie wykładu Navis Nord przedstawi nowoczesną egzystencjologiczną perspektywę medytacji i rozwoju człowieka opartą na rozwijaniu samodzielności, niezależności, której jedynym celem jest wolność od wszelkich ograniczeń, spełnienie, doskonalenie relacji z ludźmi, radość i szczęście.

Program:

  1) Wprowadzenie do medytacji
  2) Ćwiczenia
  3) Wyjaśnienia do techniki
  4) Ćwiczenie
  5) Pytania i odpowiedzi, dyskusja

W czasie wyjaśnień do techniki zostały poruszone poniższe zagadnienia:

  1) Medytacja – co to, po co i czemu służy
  2) Jak ćwiczyć na początkowym etapie
  3) Dlaczego do medytacji potrzebne są wyjaśnienia
  4) Dlaczego medytacja nie jest techniką
  5) Medytacja a modlitwa
  6) Czym różni się medytacja od koncentracji
  7) Koncepcja Trzech Miłości jako podstawa medytacji

Spotkanie prowadził Navis Nord i instruktorzy Station Nord, o których przeczytasz tutaj.


Dn. 26 listopada o godz. 18:00 na krakowskim Kazimierzu miało miejsce spotkanie z Navisem Nordem pt. Odsłanianie Koła Fortuny wraz z promocją książki jego Prosperity Training.


W listopadzie 2015 odbyły się trzy spotkania i wykłady prowadzone przez Navisa Norda w Warszawie

18 listopada 2015 o godz. 18:00 w Kawiarni Bily Konicek odbyło się spotkanie pt. Odsłanianie Koła Fortuny wraz promocją książki Navisa Norda Prosperity Training.

19 listopad 2015 o godz. 18:00 w Kawiarni Terapeutycznej miało miejsce spotkanie pt. Wiedzieć jak kochać wraz z promocją książki Navisa Norda Sztuka Trzech Miłości.

20 listopada piątek o godz. 18:00 w sali szkoleniowej przy Restauracji VEGA w Warszawie Navis Nord wygłosił wykład pt. Esencja Dziewięciu Ścieżek – Medytacja, rozwój, duchowość w XXI w.


Dn. 8 listopada odbyły się zajęcia z cyklu Program Podstawowej Edukacji pt. Medytacja w XXI wieku.

Program:

  1) Wprowadzenie do technik medytacyjnych – co to i po co to?
  2) Mit Oświecenia.
  3) Czym różni się rozluźnienie jako podstawa medytacji od relaksu
  4) Czym medytacja nie jest
  5) Medytacja na oddechu
  6) Medytacja a modlitwa
  7) Cel medytacji na Uniwersalną Miłość
  8) Medytacja w życiu codziennym, jak stosować w życiu to co wypracowaliśmy w trakcie medytacji
  9) Projektowanie procesów rozwojowych – co ćwiczyć
  10) 1001 technik: typy technik medytacyjnych, zapowiedź cyklu Tysiąc jeden technik

Dn. 7 listopada Navis Nord i instruktorzy Station Nord poprowadzili 5-godzinne bezpłatne warsztaty Medytacji w akcji.

Program (sesje medytacyjne na przemian z wyjaśnieniami):

  Sesje medytacyjne:

   • Trening rozluźnienia – sesja
   • Medytacja na Uniwersalną Miłość Relacyjną
   • Trening rozluźnienia umożliwiający rozwój koncentracji
   • Medytacja na Uniwersalna Miłość

  Wyjaśnienia do medytacji – omawiane zagadnienia:

   • Rozluźnienie jako podstawa medytacji – droga do spokoju i równowagi
   • Czym się różni relaks od rozluźnienia jako podstawa medytacji
   • Kształtowanie motywacji umożliwiającej skuteczną medytację
   • Praca z zazdrością
   • Pytania i odpowiedzi

Warsztaty prowadzili Navis Nord i instruktorzy Station Nord, autoryzowani przez Navisa Norda, o którym przeczytasz tutaj.


W dniach 23-25 października 2015 odbyły się zajęcia z kręgu męskiego pt. Mężczyzna to sposób istnienia – warsztaty tylko dla mężczyzn

Za walutę „męskość” możesz dostać to, czego chłopiec lub przeterminowany chłopiec nie dostanie za żadne pieniądza ani wyrzeczenia. (cytat z książki Navisa Norda Sztuka Trzech Miłości).

Społeczeństwo nie wymaga od nas, abyśmy byli mężczyznami lub kobietami. Stąd najpierw jesteśmy chłopcami, a potem przeterminowanymi chłopcami, stawanie się mężczyzną nie odbywa się samoistnie. Kiedyś szaman wprowadzał chłopca w męski świat, a starszyzna przyjmowała do wspólnoty mężczyzn. Dziś brak jest osób spełniających takie funkcje, a realizacja wzorów „męskości” prezentowanych w mediach nie prowadzi do szczęścia ani dojrzałości.

Program:

  1) Stereotypy męskości
  2) Wspólnota mężczyzn, zakorzenienie
  3) Fazy rozwoju mężczyzny
  4) Stawanie się mężczyzną, dojrzałość, styl życia
  5) Różnice miedzy kobietami a mężczyznami
  6) Rozumienie wspólnoty kobiet jako podstawa rozumienia kobiet
  7) Czego kobiety nie lubią najbardziej i co robić w zamian, czyli wskazówki w jakich aspektach trzeba stawać się mężczyzną
  8) Modele życia seksualnego
  9) Kontakt z kobietami: szkoła dotyku, nawiązywanie kontaktu.

Te zajęcia to nie psychoterapia, pracujemy technikami egzystencjologii, której twórcą jest Navis Nord. To nie grupa wsparcia ani towarzystwo wzajemnej adoracji, nie będzie to również basen, do którego będziemy wylewać nasze żale do kobiet, ani grupa pijąca wspólnie piwko. To intensywna praca nad stawaniem się mężczyzną. Ostra jazda bez trzymanki, tylko dla odważnych!

Zajęcia prowadził Navis Nord, o którym przeczytasz tutaj.


Dn. 18 października odbyły się 5-godzinne Bezpłatne warsztaty – nauka medytacji

Program:
1. Wprowadzenie do medytacji na Miłość Relacyjną (metta) (45 min.)
2. Medytacja I sesja (30 min.)
3. Omówienie życzeń jako elementu medytacji (45 min.)
4. Medytacja II sesja (30 min.)
5. Przerwa na kawę, herbatę i ciasto (30-45 min.)
6. Omówienie perspektyw: obojętnej, indywidualnej i osobistej w kontekście praktyki medytacyjnej (45 min.)
7. Medytacja III sesja (30 min.)
8. Podsumowanie (30 min.)

Warsztaty prowadzili instruktorzy Station Nord, autoryzowani przez Navisa Norda.


Dn. 11 października 2015 odbyły się zajęcia z cyklu: Program Podstawowej Edukacji pt. Ścieżka Celu i Ścieżka Transformacji

Program:
1) Jak optymalizować i ustalać cele, aby mogły stać się podstawą nie tylko zmiany, ale również rozwoju.
2) Cel w kategoriach doświadczenia i Absolutu.
3) Optymalizacja motywacji egzystencjalnej, ponieważ motywacja na poziomie psychologicznym nie wystarcza do rozwoju.
4) Jak integrować liczne życiowe cele na różnych płaszczyznach.
5) Jak realizować Cel zasadniczy w życiu codziennym.


Dn. 4 października Navis Nord wygłosił bezpłatny wykład pt. Medytacja, rozwój, duchowość w XXI w – Esencja Dziewięciu Ścieżek

Starożytne nauki o medytacji i rozwoju są często wyrwane z kontekstu, przez co są nieskuteczne. Nowe bywają pozbawione głębi, żeby nie rzec powierzchowne, a przez to pozbawione skuteczności. Inne z kolei dziwaczne, nawiedzone i emocjonalne, a niektóre centra medytacji zamieniły się w organizacje handlowe.
Zapraszamy na bezpłatny wykład, który bez dogmatów, bez uprzedzeń, bez nawiedzenia opowiada o możliwości rozwoju dla współczesnego człowieka.
W trakcie wykładu Navis Nord przedstawił egzystencjologiczną perspektywę rozwoju człowieka opartą na rozwijaniu samodzielności, niezależności, której jedynym celem jest wolność od wszelkich ograniczeń.

W programie:
Wykład, dyskusja, spotkanie przy herbacie.


6 września odbyły się zajęcia z programu podstawowej edukacji z cyklu Prosperity Training pt. Praca z pragnieniami.

Zagadnienia:
1) Różne źródła pragnień.
2) Praca z rożnymi rodzajami pragnień.
3) Wyodrębnianie pragnień destrukcyjnych.
4) Odraczanie gratyfikacji i natychmiastowa realizacja.
5) Określanie, na których pragnieniach można się oprzeć w realizacji celów.


TRENING KOMUNIKACJI I ŚWIADOMOŚCI EMOCJI
5 września od 10:00 do 18:00

Zapraszamy do udziału w czwartym spotkaniu z cyklu pięciu spotkań składających się na TRENING KOMUNIKACJI I ŚWIADOMOŚCI EMOCJI. Jest to trening o charakterze psychologicznym, ale przygotowujący również do rozumienia „przestrzeni emocji” jako jednego z filarów świadomości.

Na treningu będziemy ćwiczyć między innymi:
• adekwatne rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi
• rozwój świadomości emocji
• rozpoznawanie źródła doświadczanych emocji (emocje mogę mieć różne źródła)
• rozpoznawanie, w jakim stopniu doświadczane przez nas emocje są źródłem informacji o rzeczywistości, a w jakim tylko o nas samych
• adekwatne komunikowanie emocji w zależności od kontekstu i celu komunikacji
• rozumienie komunikatów innych ludzi wypowiadanych pod wpływem emocji (niezależnie od ich samoświadomości w tym zakresie)
• przekraczanie własnych trudności związanych z emocjami
• uchwytywanie „przestrzeni świata emocji”

Zapraszamy do szkoły sprawnego poruszania się w „przestrzeni emocji”.


Szkoła Letnia – dla tych, którzy chcą więcej
spełnienie, przygoda, życie pełną piersią, jakość życia

Wakacje przychodzą i odchodzą. Jeśli chcesz je wykorzystać do doskonalenia jakości życia, rozwijania radości, stawania się kimś, kim pragniesz być – zapraszamy.
Takich wakacji nikt z Twoich znajomych nie będzie miał.

Uczelnie przekazują wiedzę, a nie uczą, jak żyć. W Internecie tego też nie znajdziesz.
Program Szkoły zawiera ważne życiowe tematy: droga do sukcesu i prosperity, miłość, związki, jak znaleźć odpowiedniego partnera, jak również ciekawostki z mądrości Wschodu.
Jeśli chcesz iść swoją drogą: zapraszamy.

Harmonogram zajęć w Szkole Letniej:

TERMIN
TEMAT ZAJĘĆ
2 i 9 sierpnia,
godz. 18:30-20:30
Miłość w filozofii, mistyce i psychologii
Dwa wykłady i dyskusja m. in. o tym, czym jest miłość i czy prawdziwa miłość naprawdę istnieje.
8 sierpnia,
godz. 10-20:30
Jak znaleźć odpowiedniego mężczyznę, odpowiednią kobietę?
Wykład i dyskusja m.in. o tym, czy dobór partnera powinien opierać się na kalkulacji, matce naturze czy przewidywalnym rezultacie.
16 i 30 sierpnia,
godz. 18:30-20:30
Psychologia sufizmu i buddyzmu
Zajęcia porównujące dwa systemy myślenia, ich zastosowanie, wyjaśniające podstawowe pojęcia. Wykłady poruszają tematy ważne dla rozwoju, dobrostanu i jakości życia współczesnego człowieka.
17.08, godz. 9- 15:45 oraz 18.08, godz. 9-13:15 (lub 22-23.08 w tych samych godzinach) Droga do sukcesu i Prosperity
Pierwsze zajęcia (z cyklu 5 spotkań) zawierają 5 bloków tematycznych: efektywność, sterowanie celami, budowanie relacji z ludźmi jako podstawa sukcesu, skuteczne techniki prezentacji siebie we współpracy z ludźmi, motywacja prowadząca do sukcesu.

Zajęcia prowadzi Navis Nord i instruktorzy Station Nord.

   Zaproszenie na bezpłatny wykład "Miłość w filozofii, mistyce i psychologii" w ramach Szkoły LetniejZaproszenie na zajęcia "Jak znaleźć odpowiedniego mężczyznę, odpowiednią kobietę " w ramach Szkoły LetniejZaproszenie na bezpłatny wykład "Psychologia sufizmu i buddyzmu" w ramach Szkoły LetniejZaproszenie na trening "Droga do sukcesu i Prosperity " w ramach Szkoły Letniej


Dn. 9. lipca odbyły się zajęcia pt. Mam Spalonego kebaba i Pięć rzeczy do powiedzenia, czyli czytanie Rumiego w ramach cyklu Program Podstawowej Edukacji.

Trudno sobie wyobrazić lepszy wstęp wprowadzający w mistyczne ujęcie Miłości.
Dorobek pozostawiony przez Rumiego przez tysiące lat transformuje pokolenia.
To poezja, dzięki czytaniu której ulegasz przeistoczeniu.

„Zawsze sprawdzaj swój stan wewnętrzny
u władcy i lekarza serca.
Miedź nie wie, że jest miedzią,
dopóki nie zostanie przemieniona w złoto”.
Dżalaluddin Rumi


Dn. 18 lipca w Krakowie odbyło się trzecie spotkanie z cyklu TRENING KOMUNIKACJI I ŚWIADOMOŚCI EMOCJI. Tematem przewodnim było zamykanie relacji.


28 czerwca miały miejsce zajęcia z cyklu Program Podstawowej Edukacji pt. Jak czytać powiastki edukacyjne?
Czytając powiastki, szukamy zwykle interpretacji, morału, fabuły. Często wyjaśnienia szukamy w literackich interpretacjach lub w Wikipedii. To zwykle prowadzi donikąd. Na zajęciach będziemy uczyć się takiego sposobu czytania, który umożliwia rozwijanie Mądrości i daje dostęp do wiedzy.
Możesz przynieść powiastkę edukacyjną, której nie możesz zrozumieć, poczytamy wspólnie.


Miłość jest jak oberża hiszpańska, każdy je to co przyniósł.

Trening przeznaczony jest dla ludzi, którzy:

  1) Zdają sobie sprawy, że do budowania spełniających relacji potrzebna jest wiedza
  2) Chcą być szczęśliwi w związkach
  3) Stąpają twardo po ziemi, ale jednocześnie nie zapomnieli o realizacji marzeń i siebie
  4) Zarówno dla par jak i singli

Program:

  1) Rozwijanie związku i fazy rozwoju związku
  2) Stawianie celów umożliwiających doskonalenie relacji
  3) Kryzys męskości i kobiecości, a Miłość i tęsknota za spełnieniem
  4) Typy kobiecości
  5) Typy męskości
  6) Jak pracować nad relacją również kiedy jestem sam(a)?

PS. „Miłość jest jak oberża hiszpańska, każdy je to co przyniósł” to oczywiście powiedzenie Picassa.


spotkanie autorskiej z Navisem Nordem w Krakowie w Filmowej Face
Spotkania autorskie z Navisem Nodrem w Krakowie

Czy myślałeś kiedyś o tym, co następuje po końcowych słowach bajki: „I żyli długo i szczęśliwie”?

W niektórych miastach rozwodzi się aż 70% małżeństw.
Dlaczego nie potrafimy budować trwałych relacji międzyludzkich?

zaproszenie na spotkanie z Navisem Nordem w księgarni Czuły Barbarzyńca w Krakowie

Na ten i inne tematy rozmawialiśmy w czasie spotkań autorskich z Navisem Nordem
autorem książki pt. Sztuka Trzech Miłości

Kraków, Centrum Świt „Filmowa Cafe”, os. Teatralne 10 (Nowa Huta),
31 maja 2015, godz. 16:00

Kraków, Centrum Świt „Czuły Barbarzyńca”, ul. Brzozowa 15 (Kazimierz),
14 maja 2015, godz. 18:00


Dn. 24 maja miały miejsce zajęcia w Krakowie pt. Przekraczanie codziennej świadomości (z cyklu: Program edukacyjny)

W programie:

  1) Rodzaje świadomości
  2) Mechanicznie działające części człowieka
  3) Jak ćwiczyć?
  4) Jak stawiać cele, aby ćwiczenie było skuteczne?
  5) Odkrywanie zewnętrznego i wewnętrznego siebie

23 maja w Krakowie odbyły się drugie zajęcia z cyklu pięciu spotkań składających się na TRENING KOMUNIKACJI I ŚWIADOMOŚCI EMOCJI. Tematem przewodnim były reakcje na płeć przeciwną.


W dnaich 1-3 maja 2015 odbyły się warsztaty z cyklu Prosperity Training pt. Siły Napędowe Sukcesu.

Program:

  1. Worek pragnień i Wola Mocy – czyli jak pracować z pragnieniami, jak rozpoznawać destrukcyjne pragnienia, jak wykorzystywać pragnienia do budowania ścieżki do sukcesu?
  2. Przekraczanie doświadczenia braku i niedoboru – czyli o przekraczaniu głównej bariery na drodze do zwycięstwa.
  3. Siły Napędowe sukcesu – które siły w nas są naszymi przeciwnikami, a które sojusznikami?
  4. Praca z umysłem – budowanie umysłu sukcesu, Świadomość Zwycięstwa, umysł jako Drzewo Spełniające Życzenia.
  5. Prezentacja książki Navisa Norda Wprowadzenie do Prosperity Training rozdziały IV, V, VI, VII.

19 kwietnia odbyły się zajęcia z podstawowego cyklu edukacji pt. „Mądrość jako cel rozwojowy”.

Program:

  1) Psychologiczne koncepcje Mądrości
  2) Mistyczne koncepcje Mądrości
  3) Mądrość jako wartość do urzeczywistniania
  4) Jak to ćwiczyć?

18 kwietnia odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu pięciu spotkań składających się na TRENING KOMUNIKACJI I ŚWIADOMOŚCI EMOCJI. Tematem przewodnim było rozpoznawanie emocji, nastrojów, przełamywanie własnych reakcji emocjonalnych w kontakcie z grupą.


Od 30 marca do 4 kwietnia w Krakowie odbyło się odosobnienie prowadzone przez Navisa Norda i grupę instruktorką Station Nord.

W programie:

  1) Jak zwykle: 4 sesje medytacyjne dziennie, każda po 2 godziny
  2) Tematy podstawowe: dobrostan, relaks, dobre samopoczucie, rozwijanie Mądrości i Miłości.
  3) Poznajemy i ćwiczymy kilka technik: Medytacja na Uniwersalną Miłość, Praktyki Oczyszczające, Medytacja na Mądrość i Współczucie, medytacja na Wartości do urzeczywistnienia i Wartości Absolutne.
  4) W niektóre dni obowiązywało całkowite milczenie, które ma wspomagać rozwój doświadczenia medytacyjnego.

Od 1 do 4 kwietnia przewidziany był program dla początkujących, którzy są zainteresowani poprawą samopoczucia, relaksem i zapoznaniem się z europejskimi technikami medytacyjnymi pt. W kierunku relaksu i dobrego samopoczucia

Program:

  1) Techniki relaksacyjne i rozluźniające.
  2) Praca z napięciem.
  3) Sposoby pracy ze stresem.
  4) Budowanie dobrego samopoczucia i dobrostanu.
  5) Techniki medytacyjne.

Dnia 28 i 29 marca (sobota, niedziela) w Krakowie odbyły się zajęcia pt. „Mądrość, Współczucie i Siatka Powiązań”.

Program:

  1) Koncepcje Mądrości jako narzędzia wskazujące Cel do urzeczywistnienia
  2) Medytacja na pustkę
  3) Demontaż iluzji
  4) Pozbywanie się złudzeń

Za każde złudzenie w życiu się płaci. Zostawiając za sobą złudzenia stajemy się lżejsi. Rozpoznając iluzoryczna naturę rzeczywistości możemy sprawniej pomagać innym.


1 marca 2015 w Krakowie odbyły się zajęcia pt. Pies, kij i doświadczenie (Kurs z cyklu: program podstawowej edukacji: uczyć się, jak się uczyć).

Program:

  1) Rozpoznawanie sposobów samooszukiwania siebie
  2) Nauczanie a tożsamość – czy tożsamość może być przeszkodą czy pomocą w rozwoju
  3) Jak ćwiczyć szukanie głębszego rozumienia zdarzeń.
  4) Pułapki własnego umysłu
  5) Trzy prawdy

W marcu odbył się szereg spotkań z Navis i kurs Nord w Amsterdamie i Hadze.

Spotkania autorskie odbędą się w dniach 11-14 marca, a kurs 15.03.2015.

Wieczór autorski Navis Nord w Amsterdamie 11.03.2015Wieczór autorski Navis Nord w Hadze 12.03.2015Wieczór autorski Navis Nord w Amsterdamie 13.03.2015Wieczór autorski Navis Nord w Amsterdamie 14.03.2015Program zajęć na kursie Navis Nord w Amsterdamie

 
 
 
 
 
 
 
 


W dniach 12-15.02.2015 odbył się intensywny kurs z cyklu Prosperity Training.

Zajęcia były podsumowaniem i esencją wszystkich do tej pory przeprowadzonych treningów z tego cyklu. Navis Nord prezentował swoją powstającą książkę: Wprowadzenie do prosperity Training – rzecz o mamonie i wewnętrznym bogactwie.

Tematyka zajęć odwoływała się także do: Baśni z tysiąca i jednej nocy:

 • Tom VII – Opowieść o szewcu Marufie, Abu Sir Abu Kir
 • Tom VIII – Opowieść o lampie Aladyna

Plakat - spotkanie z Navis NordW dniach 5-7 lutego odbyły się spotkania i kurs
z Navis Nord w Warszawie.

Spotkanie autorskie z Navis Nord wraz z promocją książki pt. Sztuka Trzech Miłości.
5.02.2015 godz. 17.00
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 17

6.02.2015 godz. 18.00 Muzeum Azji i Pacyfiku
MEDYTACJA METTA BHAVANA – ROZWÓJ MIŁOŚCI I RELACJI MIĘDZYLUDZKICH
Warszawa, ul. Solec 24

7.02.2015 w godz. 10-15 odbędzie się kurs pt. „Medytacja jako narzędzie wspomagające budowanie relacji z ludźmi” prowadzony przez Navis Nord.
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, sala 206
Warszawa, ul. Górczewska 201 (wejście od ul. Konarskiego)

Program:

 • Czym jest, a czym nie jest medytacja? Cele i funkcje.
 • Różnice i powiązania między medytacją a modlitwą
 • Świadomość ciała, przeżyć i stanów umysłu podczas medytacji.
  • 1) Oparcie w ciele, pozycja i rozluźnienie jako podstawa medytacji
   2) Techniki odrywania się od codziennych spraw
   3) Praca z impulsami
   4) Praca nad rozwijaniem koncentracji i elastyczności
   5) Świadomość emocji
 • Miłość Uniwersalna a terminy pokrewne.
 • Krótko i długoterminowe cele praktykowania medytacji na Uniwersalną Miłość:
   1) Poprawa samopoczucia
   2) Redukcja negatywnych przeżyć
   3) Kształtowanie optymalnych związków z samym sobą
   4) Uzyskiwanie Świadomości
   5) Budowanie relacji
   6) Cele długofalowe

  Zalecana lektura: Navis Nord Sztuka Trzech Miłości


  W dniach 17 i 18 stycznia w Krakowie odbyły się zajęcia dla kobiet i mężczyzn.
  Stawanie się kobietą i mężczyzną przez konfrontację z płcią przeciwną. Zajęcia mają formę forum otwartej wymiany między dwoma płciami.

  1) Jak zrozumieć płeć przeciwną?
  2) Jak być zrozumianym przez płeć przeciwną?
  3) Czego oczekują kobiety, a czego oczekują mężczyźni?
  4) Potrzeby kobiet a potrzeby mężczyzn.
  5) Przekraczanie lęku i niepewności w kontaktach z płcią przeciwną.
  6) Życie intymne oraz inne formy budowania bliskości – jak osiągnąć spełnienie?


  Dnia 11 stycznia 2015 w Krakowie odbędą się zajęcia grupy III i IV pt.
  Jak się uczyć siebie? (cykl: program podstawowej edukacji).

  Program:
  1) Mechanizmy przeszkadzające w obserwacji siebie
  2) Czy są inne sposoby na życie niż stymulacja, ekscytacja i stres?
  3) Jak docierać do siebie?
  4) Jak poprawić koncentrację: wskazówki praktyczne
  5) Przeżycia na których można się oprzeć i których należy unikać


  Navis Nord i instruktorzy Station Nord poprowadzili w Krakowie intensywne warsztaty Medytacji na Uniwersalną Miłość jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i osobistych.

  Program:
  1) początek 26 grudnia 2014, zakończenie 1 stycznia 2015 około godz. 13.
  2) realizowane były dwa programy: dla początkujących i dla zaawansowanych.
  3) zajęcia maiały charakter odosobnienia: 4 sesje medytacyjne dziennie plus wykład.
  4) temat przewodni: Miłość. Czym jest miłość, czym nie jest miłość, jak patrzeć na miłość, aby przynosiła pozytywne skutki, a nie cierpienie, jak budować dobre relacje z jak największą liczbą osób, w jaki sposób miłość wpływa na postrzeganie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości?


  14.12.2014 w Krakowie odbyły się zajęcia z cyklu Sztuka Trzech Miłości pt. Wstęp do Miłości.

  Zanim zaczniesz wstąp na Wstęp do Miłości.
  W programie między innymi:

  1) Seksualność a płciowość
  2) Perspektywa osobista i indywidualna
  3) Kobieta i mężczyzna – chłopiec i dziewczyna
  4) Poszukiwanie męskości
  5) Poszukiwanie kobiecości
  6) Płomienna Miłość

  Kurs przygotowujący między innymi do wzięcia udziału w intensywnym kursie medytacji Na Uniwersalną Miłość, który odbędzie się w dniach 27.12.14-1.01.15 (czyli m.in. w sylwestra).


  Antares – Wydawnictwo Station Nord
  zaprasza do udziału w konkursie związanym z książką Navis Norda Sztuka Trzech Miłości. Nagroda za zajęcie trzech pierwszych miejsc to bezpłatny udział w 1 dniu zajęć w Station Nord.

  Więcej informacji tutaj.

  Życzymy powodzenia!


  Zapraszamy na najbliższe zajęcia 26.10.2014 w Krakowie pt. „Gnothi seauton, czyli poznaj samego siebie” (cykl: Samoświadomość).

  Więcej informacji i zapisy mailowo lub telefonicznie.


  19.10.2014 w Warszawie odbył się kurs pt. „Droga do sukcesu w życiu osobistym”.

  PROGRAM KURSU

   Drzewo umysłu:

    1. Dlaczego nasze życzenia nie spełniają się.
    2. Jak pracować z umysłem, aby pomagał zwyciężać.
   Historie miłosne czyli czy my piszemy życie, czy życie nas pisze?

    1. Scenariusze historii miłosnych, które realizujemy.
    2. Dlaczego w przypadku niektórych ludzi, kolejne związki są do siebie podobne.
    3. Jak uświadomić sobie, jakie historie miłosne nieświadomie realizujemy.
    4. Jak świadomie pracować nad związkiem miłosnym.
   Spotkanie kobiety i mężczyzny:

    1. Nad czym pracować.
    2. Określanie własnych kryteriów wyboru partnera.

  16.10.14 oraz 18.10.14 w Warszawie miały miejsce spotkania autorskie z Navis Nord oraz promocję książki Sztuka Trzech Miłości.

   spotkanie z Navis Nord Tarabukspotkanie z Navis Nord Vega

  28.09.2014 w Krakowie odbyły się zajęcia pt. „Trzy Miłości” (cykl: Spełniające związki miłosne).

  Program kursu:

    1. Trzy Miłości
    2. Konsekwencje niewłaściwych koncepcji Miłości
    3. Otwartość i poczucie braku i niedoboru w związku – jak z tym pracować
    4. Rozwijanie seksualności w związku
    5. Praca z namiętnością i ekscytacją
    6. Rozwijanie kontaktu

  13.09.2014 w Katowicach miał miejsce wykład Navis Nord pt. „Miłość Uniwersalna jako źródło zdrowia”. Wykład połączony był z promocją książki Sztuka Trzech Miłości.

   ulotka z kuponem

  24.08.2014 w Krakowie odbyły się zajęcia pt. „Droga do bycia świadomym” (cykl Program Podstawowej Edukacji).


  19.07.2014 w Krakowie odbyły się zajęcia pt. „Umysł – Drzewo Spełniające Życzenia” (cykl: Prosperity Training).


  9.03.2014 w Krakowie odbyły się zajęcia pt. „Pytanie o sens” (cykl: Program Podstawowej Edukacji).


  9.03.2014 w Krakowie odbyły się zajęcia pt. „Gnothi seauton, czyli poznaj samego siebie” (cykl: Samoświadomość).


  12.01.2014 w Krakowie odbyły się zajęcia pt. „Perspektywy czasowe a rozwój osobowości” (cykl: Warsztaty psychologiczne).


  20.06.2013 w Krakowie odbyły się Warsztaty medytacji na Uniwersalną Miłość (Metta Bhavana).


  17.05.2013 w Krakowie miał miejsce wykład Navis Nord pt. „Psychologia sufizmu”.


  21.04.2013 w Krakowie odbyły się zajęcia pt. „Cztery wymiary ludzkiej egzystencji” (cykl: Program Podstawowej Edukacji).


  19.04.2013 w Krakowie miał miejsce wykład Navis Nord pt. „Wprowadzenie do Jogi Trzech Miłości”.


  14.04.2013 w Wiedniu miał miejsce wykład Navis Nord pt. „Prosperity Training”.

  13.04.2013 w Wiedniu miał miejsce wykład Navis Nord pt. „Rational über universale Liebe”.

  12.04.2013 w Wiedniu miał miejsce wykład Navis Nord pt. „Joga trzech miłości”.

   Ulotka: wykład Navis Nord w Wiedniu

  12.03.2013 w Londynie miał miejsce wykład Navis Nord pt. „Universal Love Model”.


  10.03.2013 w Krakowie odbyły się zajęcia pt. „Wprowadzenie do systemu edukacji Station Nord” (cykl: Program Podstawowej Edukacji).


  6.03.2013 w Krakowie miał miejsce wykład Navis Nord pt. „Związki miłosne – rzeczywistość a marzenia o Płomiennej Miłości”.


  17.02.2013 w Krakowie odbyły się zajęcia pt. „Cel i sens życia” (cykl: Poszukiwanie własnej ścieżki).


  22.02.2013 w Krakowie miał miejsce wykład Navis Nord pt. „Wprowadzenie do Prosperity Training”.